BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szwacka-Mokrzycka Joanna (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Abutalibov Rasim (Qafqaz University in Baku)
Tytuł
Creating the Image of the University
Kreowanie wizerunku uczelni
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2014, R. 13, nr 4, s. 169-179, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Wizerunek przedsiębiorstwa, Szkolnictwo wyższe, Promocja, Marketing w programach nauczania, Reklama
Company image, Higher education, Promotion, Marketing in the curriculum, Advertising
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem głównym opracowania jest przedstawienie wpływu programu wymiany studenckiej Erasmus na budowanie wizerunku uczelni. W pierwszej części opracowania zostały opisane formy promocji najczęściej stosowane przez szkołę wyższą, czyli reklama, sponsoring, sprzedaż osobista, promocja internetowa oraz marketing doznań. Wpływ programu Erasmus na budowanie wizerunku uczelni przedstawiono na przykładzie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zaprezentowano historię, atuty a także potencjał promocyjny SGGW. Ponadto zbadano opinie stypendystów biorących udział w programie Erasmus na temat znajomości i skuteczności zastosowanych form promocyjnych. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this study is to present the impact of the Erasmus student exchange programme on the university image building. The first part of the paper, describes forms of promotion which are most commonly used by universities, namely: advertising, sponsorship, personal selling, online promotion and engagement marketing. The impact of the Erasmus programme on the university image building is exemplified by the Warsaw University of Life Sciences - SGGW. The paper presents the history, the strengths and the promotional potential of the SGGW. In addition, the paper offers results of a survey, conducted among grantees participating in the Erasmus programme, which aimed at examining the familiarity and effectiveness of applied forms of promotion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaker D.A., 2002. Building Strong Brands. Free Press Business, Simon & Schuster, London.
 2. Budzyński W., 1997: Public Relations. Zarządzanie reputacją firmy. Poltext, Warszawa.
 3. Kall J., 2001. Silna marka. Istota i kreowanie. PWE, Warszawa.
 4. Kapferer J.N., 1995. Strategic Brand Management - New Approaches to Creating and Evaluating Brand Equity. Kogan Page, London.
 5. Kotler Ph., Pfoertsch W., 2006. B2B Brand Management. Springer, Berlin-Heidelberg-New York.
 6. Łazorko K., Niedzielska A., 2011. Kreowanie wizerunku miejsca w koncepcji marketingu terytorialnego [Creating the image of a place within the concept of territorial marketing]. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 50, 76.
 7. Marek P., 2013. Budowanie pozytywnego wizerunku uczelni wyższej na przykładzie uczelni Szent Istvan. Praca magisterska. SGGW, Warszawa
 8. Skowronek I., 2012. Marketing doświadczeń - od doświadczenia klienta do wizerunku frmy [Engagement Marketing - From Customer Experience to Corporate Image]. Instytut Zarządzania Wartością SGH, Warszawa, 190.
 9. Sznajder A., 1994. Sztuka promocji, czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją firmę [The Art. of Promotion, or how to present yourself and your business in the best possible manner]. Business Press, Warszawa.
 10. Sznajder A., 2002. Marketing wirtualny [Virtual Marketing]. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 11. Szwacka-Mokrzycka J., 2011. A study on food brand. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 12. Szwacka-Mokrzycka J., 2012. Marketing - mechanizmy gry rynkowej [Marketing - market game mechanisms]. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 13. Zeller P., 2006. Promocja szkoły w środowisku lokalnym [School Promotion in a Local Environment]. Wydawnictwo CODN, Warszawa, 45.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu