BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedziółka Arkadiusz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Strategia rozwoju turystyki na obszarach wiejskich powiatu nowotarskiego
Strategy of Tourism Development at Rural Areas at Nowy Targ District
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 255-260, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Agroturystyka, Turystyka wiejska, Rozwój turystyki
Rural areas, Agrotourism, Rural tourism, Tourism development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Powiat nowotarski
Abstrakt
W artykule ukazano strategie rozwoju różnych form turystyki wiejskiej, głównie agroturystyki na obszarach wiejskich powiatu nowotarskiego. Scharakteryzowano na podstawie literatury istotę strategii rozwoju turystyki w gminie, zasady jej tworzenia oraz ukazano podstawowe formy tej strategii. Przedstawiono uwarunkowania rozwoju usług agroturystycznych w regionie nowotarskim ukazując poza walorami turystycznymi istotną rolę otoczenia instytucjonalnego w tym procesie. Przedstawiono działalność stowarzyszeń agroturystycznych, władz gminnych, ośrodka doradztwa rolniczego i powiatowego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ukazano ponadto wyniki badań kwestionariuszowych, przeprowadzonych w jedenastu gminach wiejskich wchodzących w skład powiatu nowotarskiego. Badania zostały przeprowadzone z pracownikami urzędów gmin i miały na celu określenie strategii rozwoju różnych form turystyki wiejskiej, głównie agroturystyki w tym regionie. Wywiady przeprowadzone z respondentami miały także na celu poznanie działań zawartych w strategiach rozwoju gmin, a odnoszących się bezpośrednio do wsparcia szeroko rozumianego sektora turystyki wiejskiej i rekreacji. (abstrakt oryginalny)

In the article selected issues connected with different forms of rural tourism development in Nowy Targ district have been presented. The most popular form of rural tourism in this region is agritoruism. In Nowy Targ district there were 387 agritourism farms - most in all Małopolska province. In strategies, in all examined municipalities there are different operations connected with rural tourism sector included in these documents. Because of tourism values and other suitable determinants different forms of rural tourism are developed in this region very well. Among them agritourism is one of the most popular form of tourism and that's why in tourism issues included in strategies there 's a strong impact on agritourism services development. In missions and strategic vision of these strategies this form of rural tourism is always present. There are some operations which are directed towards agritoruism sector: different kinds of promotion, tourism fairs, agritourism guides, organization of agritorusim courses, etc. In all examined municipalities agritourism is widely spread, especially in the Municipality of Czorsztyn. Everywhere local authorities support its development according to worked out strategies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Białobrzeska R., Kisiel R., Marks R. 2000: Rola i miejsce agroturystyki w ekorozwoju wsi "Rocz. Nauk. SERiA", t II, z. 2 , 10.
  2. Kotala A., Niedziółka A. 2007: Rola gospodarstw agroturystycznych w kształtowaniu podstaw zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Małopolski. Ekonomiczno-Społeczne problemy rozwoju zrównoważonego, t. II, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, 17.
  3. Kruczek Z. 2000: Metodyka krajoznawstwa. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków, 131.
  4. Krupińska W. 2003: Strategia rozwoju turystyki a proces kreowania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, 115.
  5. Michałowski K., Ziółkowski R. 2002: Zarządzanie turystyką. Politechniki Białostockiej, Białystok, 138.
  6. Niedziółka A. 2010: Zarządzanie agroturystyką w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatu nowotarskiego. Przedsiębiorczość. Rozwój. Zarządzanie. ATH, Bielsko-Biała, 194.
  7. Wiatrak A.P. 2003: Turystyka w strategii rozwoju gminy. Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, t. II. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 191.
  8. Wiatrak A.P. 2005: Turystyka wiejska w strategiach rozwoju regionalnego i lokalnego. Turystyka wiejska a rozwój i współpraca regionów. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Krosno, 14.
  9. Wojciechowski E. 2003: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin. Warszawa, 202.
  10. www.intur.com.pl, 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu