BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosiorowska Anna (Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie), Kowalczyk Paulina (Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie)
Tytuł
Pomoc Unii Europejskiej w ramach programu Phare
Źródło
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2003, t. 3, s. 151-178, tab., bibliogr. 40 poz.
Tytuł własny numeru
Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne
Słowa kluczowe
Program PHARE, Środki unijne, Programy pomocowe UE
PHARE Programme, EU funds union, EU assistance programs
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Pomoc przedakcesyjna Unii Europejskiej udzielana Polsce w ramach programu Phare powinna zakończyć się z dniem przestąpienia do Unii Europejskiej, czyli 30 kwietnia 2004 r. Jednakże po tej dacie z pewnością będą jeszcze trwały prace związane z realizowaniem projektów, na które dotacje zostaną przydzielone w ostatnich miesiącach przed akcesją. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciamaga L. , Latoszek E. , Michałowska-Gorywoda K., Oręziak L. , Teichman E., Unia Europejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 2. Co to jest Phare?, Komisja Europejska, Biuro informacyjne Phare, Dyrekcja Generalna ds. Zewnętrznych Stosunków Gospodarczych, Bruksela 1994.
 3. Doliwa-Klepacki Z. M., Europejska integracja gospodarcza, Temida 2, Białystok 1996.
 4. Evans A., Falk P., Prawo integracji EUROpejskiej, cz. druga, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
 5. Informacja o pomocy Unii Europejskiej dla Polski, opracowanie Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 1997.
 6. Kiss J., SO Phare SO GOOD? (Hungarian experience with the Phare- Programme), Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest 1996.
 7. Komentarz do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z drugiej strony, sporządzono h Bntkseli dnia 16 grudnia 199lr., redakcja naukowa: dr C. Banasiński i dr J. A. Wojciechowski, ARTO Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Warszawa 1994.
 8. Kto wyda Phare, "Gazeta Wyborcza" z 16.05.1998.
 9. Monitor Integracji Europejskiej, Raport z wykonania programu działań dostosowujących polską gospodarkę i system prawny do wymagań Układu Europejskiego oraz przyszłego członkostwa RP w Unii Europejskiej w 1995 roku, Urząd Rady Ministrów, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, Warszawa 1996.
 10. Multi-Country Programmes, Internet, strona Komisji Europejskiej - European Commission: DG 1 A, 4.09.1997.
 11. Ners K. J., Reforma finansowania Phare i tworzenie systemu zarządzania finansową pomocą przedakcesyjną i funduszami strukturalnymi, Memoriał, Ministerstwo Finansów, Warszawa 20.03.1998.
 12. New orientations for Phare Programme: focus on accession, European Commission IP/97/234, Brussels 19.03.1997.
 13. New Orientations for Phare, Non Papers on: Accession Partnership, Phare Investment Support, Phare Institution Building, European Commission, Brussels, 24.07.1997.
 14. Nota Informacyjna, Nowa Orientacja Programu Phare w ramach pomocyprzedczlonkowskiej, Komisja Europejska, Bruksela 26.03.1997.
 15. Obfite Phare, "Gazeta Wyborcza" z 28.12.1998.
 16. Olszewski M. , Fundusze Przedakcesyjne, Centami Informacji Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa wrzesień 1999.
 17. Operacja Phare, "Rzeczpospolita" z 9.12.1991.
 18. Phare-Operationalprogrammes 1994, European Commission, Update if 1 - Update n° 4 wydane w 1994, Update n° 5 - Update n° 6 wydane w 1995.
 19. Phare Annual Report from the European Commission, Brussels 20.07.1995.
 20. Phare multi-country programmes, European Commission, Brussels 1996.
 21. Program Phare w Polsce w okresie 1990-1997, posiedzenie Komitetu Integracji Europejskiej w dniu 28 września 1998, Warszawa.
 22. Programme and contract information 1995 Hungaiy, European Commission, Brussels 1996.
 23. Programme and contract information 1995 Slovakia, European Commission, Brussels 1996.
 24. Programme and contract information 1995, Multi-country and cross- border programmes N°2, European Commission, Brussels 1996.
 25. Programmes Types, Internet, strona Komisji Europejskiej - European Commission: DG 1 A, 4.09.1997.
 26. Rozporządzenie Rady UE nr 1628/96.
 27. Rzeczpospolita Polska, Narodowy Program Przygotowania do Człon-kostwa w Unii Europejskiej, Warszawa 23.06.1998.
 28. Sarnecki P., Pomoc Wspólnot Europejskich dla Polski, [w:] Polska w procesie integracji ze Wspólnotami Europejskimi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1994.
 29. Strategia przedwstąpieniowa Unii Europejskiej dla państw stowa-rzyszonych Europy Środkowej, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Stosunków Zewnętrznych (DG IA), Bruksela 1996.
 30. Szumowska H., Unia Europejska, Integracja Polski z Unią Europejską, IKiCHZ Warszawa 1996.
 31. Tyszko M., Programy Phare w Polsce, Uniwersytet Warszawski - Centrum Europejskie, Warszawa 1995.
 32. Warda J., Zagraniczna pomoc dla samorządów, MUNICIPIUM SA. Warszawa 1998.
 33. Wojciechowska E., Zagraniczna pomoc dla Polski, Instytut Nauk Ekonomicznych, Polska Akademia Nauk, Zeszyt nr 5.
 34. Working with us, European Commission DG 1 A, 4.09.1997 http://eu- ropa.eu.int/comm/dg 1 a/work/index.htm.
 35. http://wwwl .gazeta.pl/ue/0,36392.html, 26.04.2003.
 36. http://www.parp.gov.pl/.
 37. http://www.cie.gov.pl/fundusze/phare/aktuaI/main.html.
 38. http://www.dsconsulting.com.pl/srgg/swidwin/e_ 1 _ 1 .html.
 39. http://www.delpol.pl/index.php.
 40. http://www.cofund.org.pl/access2000/dofinansowanie.html.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu