BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oleńczuk-Paszel Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Samodzielność finansowa gminy a realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich
Financial Independence of Community and the Realization of Sustainable Development at Rural Areas
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 261-266, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rozwój zrównoważony, Działalność gospodarcza gminy, Dochody gminy
Rural areas, Sustainable development, Municipal economic activity, Local revenues
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zrównoważony rozwój to proces, w którym działania społeczne i gospodarcze integruje się z obowiązkiem zachowania stanu równowagi środowiska przyrodniczego. Podmiotem realizującym tę koncepcję na szczeblu lokalnym jest gmina. Jako jednostka wyposażona w samodzielność prawną, organizacyjną i gospodarczą w tym finansową wykonuje zadania mające na celu zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych, w tym również z zakresu zrównoważonego rozwoju. W pracy podjęto próbę określenia samodzielności finansowej gmin województwa zachodniopomorskiego, wskazując na jej znaczenie dla możliwości realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, szczególnie na obszarach wiejskich. Analiz dokonano uwzględniając 2008 i 2009 rok. (abstrakt oryginalny)

The sustainable development is a process, where social and economic activities are connected with the duty of respect for natural environment. The mine actor in the implementation of sustainable development at the local level is a community. As a subject equipped with lawful, organizational and economic (financial) independence, community is carrying out public tasks also concerning sustainable development. The author made an attempt at prescription of the communities financial independence taking into consideration the possibility of sustainable development implementation. The analysis were carried on zachodniopomorskie voivodeship and concern years 2008-2009. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl, 13.03.2011.
 2. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. 2004: Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Municipium S.A., Warszawa, 131-133.
 3. Heller J. 2006: Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w Polsce. "Studia Regionalne i Lokalne", 2, 138.
 4. Kańduła S. 2003: Samodzielność finansowa samorządu gminnego w Polsce po 1993 roku. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, 29.
 5. Kornberger-Sokołowska E. 2001: Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aktualnym systemie prawnym. Studia Iuridica XXXIX, Warszawa, 109-110.
 6. Kosek-Wojanr M. 2004: Problem samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. "Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni", 2, 12-15.
 7. II Polityka Ekologiczna Państwa. 2000: Ministerstwo Środowiska. Warszawa.
 8. Oleszko-Kurzyna B. 2010: Samorząd gminny wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. "Rocz. Nauk. SERiA", t. XII, z. 1, Warszawa, 248.
 9. Poskrobko B. 1997: Teoretyczne aspekty ekorozwoju. "Ekonomia i środowisko", 1, 38.
 10. Poskrobko B. 1998: Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. PWE, Warszawa, 79.
 11. Stanisławska J., Majchrzak A. 2007: Samodzielność finansowa gmin wiejskich w województwie wielkopolskim w latach 2002-2004. [w:] Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi (red. M. Błąd i D. Klepacka-Kołodziejska). IRWiR PAN, Warszawa, 43-46.
 12. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Dz.U. 1997. Nr 78. poz. 483.
 13. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. 2003. Nr 203. poz. 1966 ze zmianami.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu