BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paczkowski Lech (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Analiza sytuacji ekonomicznej Polskiego Koncernu Mięsnego "Duda" S.A. w latach 2006-2008
Analysis of Economic Situation of Polish Meat Concern "Duda" S.A. in the Years 2006-2008
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 267-273, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Analiza ekonomiczna, Analiza wskaźnikowa, Bilans przedsiębiorstwa, Rachunek zysków i strat, Ocena działalności przedsiębiorstwa
Economic analysis, Ratio analysis, Enterprise’s balance, Profit and loss statement, Performance evaluation of enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Polski Koncern Mięsny DUDA SA
PKM DUDA SA
Abstrakt
Polski Koncern Mięsny Duda S.A jest firmą rodzinną założoną w 1990 r., która w 2002 roku weszła na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W opracowaniu dokonano analizy ekonomicznej spółki w latach 2006-2008. W tym okresie suma bilansowa systematycznie wzrastała, zwłaszcza w stosunku do 2006 roku. W strukturze aktywów duży udział stanowił majątek trwały, co oznaczało wysoki stopień zamrożenia majątku, a tym samym znaczne ryzyko prowadzonej działalności. Spółka wykazywała niski stopień pokrycia majątku kapitałami własnymi, co skutkowało wysokim zadłużeniem, wynikającym z sfinansowania aktywów obrotowych. Sytuacja finansowa, w badanym okresie pogorszyła się o czym świadczą coraz niższe wskaźniki rentowności. W spółce występowały problemy z płynnością finansową. Wyniki badań wskazują, że rozwój PKM Duda S.A. w analizowanych latach uległ wyraźnemu zahamowaniu. (abstrakt oryginalny)

Polish Meat Concern Duda S.A. is a family firm established in 1990. It became a listed company on Stock Exchange in Warsaw in 2002. The survey involves economic analysis of this company in the years 2006-2008. Within that period balance sum featured a continuous increase, especially in relation to 2006. A considerable share in capital mix belonged to fixed assets which meant a significant degree of assets frozen and, therefore, a high risk connected with activity conducted. The company characterized low percentage of assets coverage with equity, which resulted in high indebtedness. Originating from financing current assets. Financial situation worsened in the examined period which was proved by gradually lower profitability ratios. The company faced financial liquidity problems Investigation results point to the fact that ,in the course of the examined years, development of PKM Duda S.A. underwent a significant decline. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Duraj J. 2004: Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa, 179-180.
  2. Gabrusewicz W. 2005: Podstawy analizy finansowej. PWE, Warszawa, 9-11.
  3. Nawrocki T. 2005: Funkcjonowanie spółek akcyjnych w branży spożywczej na polskim rynku kapitałowym. "Rocz. Nauk. SERIA", t. VII, z. 2, 148-152.
  4. Nowak E. 2005: Analiza sprawozdań finansowych. PWE, Warszawa, 96-97.
  5. Sierpińska M., Jachna T. 2007: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa, 51-54.
  6. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z. 2008: Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa, 17-19.
  7. Szyszko L., Szczepański J. 2003 : Finanse przedsiębiorstw. PWE, Wrocław, 309-311.
  8. Waśniewski T., Skoczylas W. 2004: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa, 9-13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu