BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pałka Artur (Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach; ROD im. S. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim)
Tytuł
Czynniki wpływające na produkcję i ich wzajemne relacje w gospodarstwach prowadzących rachunkowość w ramach polskiego FADN w latach 2007 i 2008
Factors Affecting the Total Production and Their Relationship in Farms Under Polish FADN in the Years 2007 and 2008
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 274-277, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Produkcja, Czynniki produkcji, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR)
Arable farm, Production, Production factors, Farm Accountancy Data Network (FADN)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono czynniki wpływające na produkcję ogółem, ich wzajemne relacji oraz wynikające z nich główne kierunki substytucji w gospodarstwach rolnych prowadzących rachunkowość w ramach FADN w latach 2007 i 2008. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to evaluate the impact of production factors on total production SE131 in the years 2007 and 2008. The Cobb. Douglas function was used in the research to analyze the production factors. The results of conducted analysis proved that the basis for obtaining satisfactory results is the appropriate balance of work to capital. In light of the present circumstances, capital for labour substitution leads to the growth of farms income. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Goraj L., Mańko S., Osuch D., Pionka R. 2009: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 15-26, 38.
  2. Goraj L., Osuch D., Płonka R. 2008: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 roku. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 38.
  3. Kierepka M. 2006: Możliwości poprawy produktywności czynników wytwórczych w gospodarstwach rodzinnych. "Rocz. Nauk Rol.", seria G, t. 92, 2, 40.
  4. Klein. L.R. 1965: Wstęp do ekonometrii. PWE, Warszawa, 125-152.
  5. Niezgoda D. 1986: Ekonomika substytucji w rolnictwie. PWN, Warszawa, 59, 60.
  6. Niezgoda D. 2009: Efektywność substytucji pracy ludzkiej kapitałem w wysokotowarowych gospodarstwach rolnych. "Rocz. Nauk. SERiA," t. XI, z. 1, 314-318.
  7. Pałka G., Pałka A. 2009: Potencjał konkurencyjny gospodarstw rolnych w poszczególnych klasach wielkości ekonomicznej w regionie Mazowsze i Podlasie. Konkurencyjność przedsiębiorstw - ujęcie mezoekonomiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 265-268.
  8. Samuelson P., Nordhaus W. 2004: Ekonomia. PWN, Warszawa, 225-226.
  9. Wasilewski M., Mądra M. 2008: Zróżnicowanie efektywności wykorzystania czynników produkcji w gospodarstwach rolnych. "Rocz. Nauk. SERiA," t. X, z. 3, 551.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu