BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parlińska Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Funkcjonowanie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatami
Functioning of the Insurances of Crops and Livestock with Subsidies
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 278-282, tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia rolnicze, Składki ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia obowiązkowe
Agriculture insurance, Insurance premium, Compulsory insurance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano funkcjonowanie obowiązkowych ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Przedstawiono prawne aspekty obowiązkowych ubezpieczeń rolnych i dopłat do ich składek w latach 2006-2010. Analizując dane dotyczące liczby polis z dopłatami do składek i ich wartości starano się uwypuklić strukturę oraz rozwój rynku obowiązkowych ubezpieczeń rolnych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the main knowledge about insurances of a crops and livestock in Poland. The legal aspects of compulsory agricultural insurances and their subsidies in years 2006-2010 were introduced. Analysing the data relating numbers of policies with subsidies and their value was tried to emphasise structure as well as the development of market of mandatory insurances of crops and livestock. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Józefecka M., Tetwejer U. 2009: Ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych w polskim rolnictwie na tle ustawodawstwa unijnego. "Wiadomości Ubezpieczeniowe", 1/2009, 171-183.
  2. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Dz.U. Nr 150 z 9 sierpnia 2005 r., z późn. zm.
  3. Wicka A. 2009: Ocena wartości rynku obowiązkowych ubezpieczeń upraw w rolnictwie polskim w świetle o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. "ACTA Scientiarum Polonorum Oeconomia", 8(1), 103-109.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu