BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlewicz Katarzyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Pawlewicz Adam (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Priorytetowe cele rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego
Priorities for Rural Development on the Example of Communities of the Warmia and Mazury Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 283-286, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich, Rozwój zrównoważony, Strategia rozwoju rolnictwa
Rural areas, Rural development, Sustainable development, Agricultural development strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Obszary wiejskie to nie tylko rolnictwo, ale cała otaczająca przestrzeń. Zarządzanie rozwojem lokalnym, zgodnie ze standardami europejskim, powinno pozwolić na zmniejszenie niekorzystnych zjawisk, jakie występują na obszarach wiejskich. Podstawowym celem pracy jest wskazanie priorytetów rozwoju obszarów wiejskich w gminach województwa warmińsko-mazurskiego na podstawie analizy dokumentów strategicznych w kontekście pierwszego celu "Strategii rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013". (abstrakt oryginalny)

Rural areas involve not only agriculture but also the whole surrounding space. Management of local development, accordance with European standards, should allow to reduce adverse events that occur in rural areas. The primary purpose of this study is to identify of priorities for rural development in the municipalities of the voivodeship of Warmia and Mazury on the basis of strategic documents in the context of the first objective of the Strategy for Rural Development and Agriculture, 2007-2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brodziński Z. 2011 : Stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Wyd. SGGW, Warszawa, 280.
  2. Charakterystyka obszarów wiejskich w 2008 r. 2010: GUS, Urząd Statystyczny w Olsztynie, Olsztyn, 240.
  3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). 2007: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, lipiec, 400.
  4. Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013 (z elementami prognozy do roku 2020). 2005: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa, 92.
  5. Załącznik 1 do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wykaz obszarów ONW. 2007: Warszawa, 64.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu