BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piotrowska Agnieszka (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Wpływ stylu zarządzania na zaawansowanie realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR)
Impact of Management Style on the Advancement of a Local Development Strategy (LDS)
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 287-291, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Styl zarządzania, Systemy zarządzania, Style kierowania
Management style, Management system, Management styles
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wykorzystanie środków unijnych przez LGD napotyka na wiele barier. Znajdujemy się w środku okresu programowania 2007-2013 tymczasem w niektórych działaniach nie zostało wykorzystane nawet 50% środków przeznaczonych na rozwój wsi. W artykule podjęto próbę poszukiwania związku między stylem zarządzania a realizacją lokalnej strategii rozwoju, z wykorzystaniem siatki Blake'a i Moutona. (abstrakt oryginalny)

The use of funds by the LAG faces many barriers. We are in the middle of the 2007-2013 programming period in the meantime, some actions have not been used up to 50% of the funds earmarked for rural development. This article attempts to look for a link between management style and the achievement of local development strategy, using the grid R. Blake a and J. Mouton. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarski A. 1998: Zarys teorii organizacji i zarządzania. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Toruń, 240.
  2. Ciećwierska A. 2002: Motywowanie pracowników. "Sekretariat", 1, 20-21.
  3. Ćwik B., Telep J. 2005. Motywowanie jako podstawowy element zarządzania organizacją. Wyższa Szkoła Celna, Warszawa, 34.
  4. Kochańska-Mierzejewska B. 2007: "Jaki styl zarządzania wybrać?" "Personel i zarządzanie", 7(208), 86-87.
  5. Koźmiński A.K., Piotrowski W. 1997: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa, 422-423.
  6. Mroziewski M. 2005: Style zarządzania a sposoby wykorzystywania potencjału społecznego. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", l(41)/05, 21-37.
  7. Muster R. 2006: Kierowanie z partycypacją. "Personel i Zarządzanie", 5, 39-42.
  8. Pietroń-Pyszczek A. 2007: Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów. Wydawnictwo Marina. Wrocław, 38-39.
  9. Strzelecki T.J. 2000: Projektowanie systemów zarządzania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
  10. Wierzbicki K. 1999: Zarządzanie firmą u progu XXI wieku. Kwantum, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu