BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurašek Martin
Tytuł
Terénna práca- streetwork ako edukačná forma sociálnej práce
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2008, nr 2, s. 127-154, bibliogr. 23 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Programy działań społecznych, Potrzeby społeczne, Pomoc społeczna
Social action programmes, Social needs, Social assistance
Abstrakt
Streetworking (ang. praca na ulicy) jako metoda pracy socjalnej. Oferowanie pomocy ludziom żyjącym na marginesie społeczeństwa.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ako sa správať k bezdomovcom. Dostupné na internete: http://www.notabene.sk/?ako-sa-spravat-k-bezdomovcom.
 2. Bednářová, Z., Pelech, L. 2003. Slabikář sociální práce na ulici. 1. vyd. Brno : Doplněk.
 3. Beňák, D. et. al.. 2002. Úvod do terénní sociální práce - sborník příspěvku k terénní sociální práci. Brno : Drom, 2002.
 4. Cangár, M. et. al. 2005. Študijný text č. 3. Osobnosť sociálneho pracovníka a manažment. Bratislava : Socia.
 5. Draganová, H. et. al. 2006. Sociálna starostlivosť. Martin : Osveta.
 6. Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov pri Vysokej škole zdravorníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. , 2009.
 7. Klenovský, L. 2006. Terénna sociálna práca. 1. vyd. Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca.
 8. Končeková, Ľ. 2005. Drogová problematika učňovskej mládeže. 3. vyd. Prešov : Lana.
 9. Levická, J. et. al. 2007. Sociálna práca I. . Trnava : Edícia ProSocio.
 10. Levická, J. 2006. Na ceste za klientom: Metódy, formy a prístupy v sociálnej práci. Trnava : Edícia ProSocio.
 11. Návrh štandardov terénnej sociálnej práce v obci s osobitným zreteľom na prácu s vylúčenými komunitami. Fond sociálneho rozvoja, 2007. Dostupné na internete: http://ecim.sk/studium /upload/2.1-navrh-standardov-terennej-socialnej-prace.doc
 12. Nedělníková, D. et. al. 2006. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostrava : Pitstopmedia.
 13. Oláh, M., Schavel, M., Tomka, M. 2008. Príručka pre skvalitnenie su-pervízie v detských domovoch. 1. vyd. Bratislava : Asociácia vzdel-ávateľov v sociálnej práci.
 14. Oláh, M. Schavel, M. 2006. Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce. 1. vyd. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.
 15. Průdková, T. Novotný, P. 2008. Bezdomovectví. 1. vyd. Praha : Tryton.
 16. Schavel, M. et. al. 2007. Sociálna prevencia. 2. vyd. Prešov : Vysoká škola zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Ústav sociálnych vied a zdravotnictva bl. P. P. Gojdiča.
 17. Schneiderová, S., Erb, H. 2003. Drogy - otázky, odpovede, skúsenosti. 1. vyd. Bratislava : Mladé letá.
 18. Slovák, P. Vereš, M. 2007. Metódy sociálnej práce II. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
 19. Sociální práce. 2006. Časopis pro teorii, praxi a vzdělávaní v sociální práci. Zodp. red. Pavel Bajer et. al.. 4/2006. Brno : Asociace vzdělava-telů v sociální práci.
 20. Strieženec, Š. 2006. Teória a metodológia sociálnej práce. 1. vyd. Trnava : Tripsoft.
 21. Tokárová, A. et. al. 2003. Sociálna práca: Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce. 2. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej university.
 22. Tvrdoň, M. Kasanova, A. 2004. Chudoba a bezdomovstvo. Nitra : Fakul-ta sociálnych vied a zdravotnictva.
 23. Výročná správa o činnosti a hospodárení VŠ v roku 2007, Vysoká škola zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. Bratislava, 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu