BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rybacki Piotr (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Rzeźnik Czesław (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Durczak Karol (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Diagnostyka logiczna w ocenie stanu technicznego nowoczesnych ciągników rolniczych
Logical diagnostics in the assessment of technical condition of modern agricultural tractors
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (147), s. 271-279, tab., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Maszyny i urządzenia, Procedura diagnozowania, Rolnictwo, Stan techniczny
Machinery and equipment, Diagnostic procedure, Agriculture, Technical condition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Precyzyjne określenie stanu technicznego maszyn rolniczych wpływa na jakość obsługi technicznej oraz jej koszty. Diagnostyka klasyczna oparta jedynie na zaobserwowanych zjawiskach lub wykonanych pomiarach obarczona jest dużym błędem. W pracy przedstawiono metodę diagnozowania opartą na logicznej analizie symptomów i uszkodzeń, z wykorzystaniem wiedzy technicznej. Weryfikacji metody dokonano diagnozując podnośnik hydrauliczny ciągnika rolniczego, w którym zaobserwowano, iż nie utrzymuje on założonej wysokości podnoszenia. Przedstawiona metoda ma charakter uniwersalny i może być wykorzystywana do diagnostyki innych zespołów, wymaga jednak technicznej wiedzy o możliwych niesprawnościach oraz wywoływanych symptomach.(abstrakt oryginalny)

Precise determination of the technical condition of agricultural machinery affects the quality of technical service and its costs. Diagnostics based only on the observed classical phenomena or measurements made is burdened with considerable error. The paper presents a method of diagnosing based on logical analysis of symptoms or damage, using technical knowledge. Verification of methods was carried out by diagnosing a hydraulic lift of an agricultural tractor, when it was observed that it does not maintain predetermined heights. The presented method is universal and can be used for diagnostics of other units, however, it requires technical knowledge on the possible inefficiencies and the symptoms caused.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Plizga, K. (2008). Diagnostyka wyposażenia elektrycznego pojazdów rolniczych. Motrol. 10, 110-121.
 2. Rybacki, P.; Durczak, K. (2010). Wyniki badań uszkodzeń awaryjnych nowoczesnych ciągników rolniczych. Materiały konferencyjne. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Inżynieria Rolnicza a Środowisko. 21-23 czerwca 2010. Szczecin.
 3. Rybacki, P. (2011). Badania jakości serwisu technicznego maszyn rolniczych metodą SERVQUAL. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 56(2). Wydawnictwo Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych, Poznań, 122-125.
 4. Rzeźnik, C. (2008). Podstawy obsługi technicznej maszyn rolniczych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, ISBN 83-7160-265-0.
 5. Rzeźnik, C.; Molińska, A. (2003). The problems of rationalization of diagnostic test of machines. Acta Scientiarum Polonorum. Technica Agraria. 2(2), 3-8.
 6. Szczepaniak, J. (2010). Badanie uszkodzeń nowoczesnych ciągników rolniczych w aspekcie niezawodności. Praca magisterska. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Maszynopis.
 7. Tomczyk, W. (2005). Uwarunkowania racjonalnego procesu użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 7(67), 359-366.
 8. Tomczyk, W. (2007). Analiza warunków i sposobów przechowywania maszyn rolniczych w aspekcie ich zużycia korozyjnego. Inżynieria Rolnicza, 7(95), 207-213.
 9. Tomczyk,W. (2008). Aspekty ekonomiczne ekologicznych procesów odnowy i eksploatacji maszyn i urządzeń. Inżynieria Rolnicza, 9, 305-310.
 10. Tomczyk, W. (2009). Obsługi techniczne w procesie odnowy i utrzymania maszyn i urządzeń rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 6(115), 301-307.
 11. Żółtowski, B.; Cempel, C. (2004). Inżynieria diagnostyki maszyn. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom, ISBN 83-7204-414-7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu