BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poćwiardowski Wojciech (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Kaniewska Joanna (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Domoradzki Marek (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Badania wydajności przejścia nasion przez sito w kalibratorze wibracyjnym
Research on efficiency of passing seeds through a sieve in the vibrating calibrator
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (147), s. 259-269, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Zboża, Produkcja zboża, Maszyny i urządzenia
Corn, Corn productions, Machinery and equipment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsza praca dotyczy przesiewacza wibracyjnego do nasion. Autorzy opracowania zajmują się przesiewaczami napędzanymi dwoma wibratorami pracującymi w systemie samosynchronizacji współbieżnej. Celem pacy było określenie wydajności przejścia nasion przez kolejne sita w kolumnie sitowej kalibratora do nasion. Nasiona rozdzielone na frakcje przesiewano przez kolejne trzy sita licząc do góry od sita, którego średnica otworu była mniejsza od największego wymiaru ziarna. Badano wydajność przejścia nasion przez sito o średnicy Dk=0,565 m. Wydajność przejścia nasion różnych frakcji przez kolejne sita są zbliżone do siebie. Najmniejsze natężenie nasion pojawia się w momencie przejścia nasion przez sito o średnicy otworów równej górnej granicy wymiaru danej frakcji. Otrzymane wyniki badań pozwalają na dobór odpowiedniego natężenia dozowania nasion do kalibratora wibracyjnego.(abstrakt oryginalny)

The work herein concerns a seed grader. The authors of the article deal with graders powered with two vibrators working in the concurrent self-synchronization system. The objective of the paper was to determine the efficiency of passing seeds though subsequent sieves in the sieve column of the seed calibrator. Seeds divided into fractions were sieved through subsequent three sieves counting to the top of a sieve, whose mesh diameter was smaller than the biggest dimension of a seed. Efficiency of passing seeds through a sieve of diameter Dk=0.565 m was researched. Efficiency of passing seeds of different fractions through subsequent sieves is similar. The lowest intensity of seeds occurs in the moment of passing seeds through a sieve with the openings diameter equal to the upper border of a dimension of a given fraction. The obtained results allow selection of appropriate intensity of dosing seeds to a vibrating calibrator.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszewski, T. (1990). Przesiewacze. Wydawnictwo Śląsk, Katowice, ISBN 83-216-0848-5.
 2. Domoradzki, M., Korpal W., Weiner W. (2002). Badania kalibracji nasion warzyw. Inżynieria Rolnicza, 9 (42), 75-82.
 3. Domoradzki, M. (2011). Doskonalenie technologii pozbiorowej obróbki nasion ekologicznych na przykładzie roślin baldaszkowatych. Wyd. Uczelniane UTP, Bydgoszcz, ISSN 0209-0597.
 4. Domoradzki, M.; Kaniewska, J.; Poćwiardowski, W. (2012). Zastosowanie układu drgającego z dwoma zsynchronizowanymi wibratorami, Chemik , 5, 509-511.
 5. Grochowicz, J. (1994). Maszyny do czyszczenia i sortowania nasion. WAR, Lublin, ISBN 83-901612-9-X.
 6. Pabis, S.; Pabis, J. (1984). Technologia suszenia i czyszczenia nasion. PWRiL, Warszawa, ISBN 8309008031.
 7. Poćwiardowski, W.; Kaniewska, J.(2012). Wpływ kąta ustawienia motowibratorów na amplitudę drgań pokładów sitowych przesiewacza wibracyjnego do nasion, Inżynieria rolnicza, 2(136) T.1, 287-297.
 8. Poćwiardowski, W.; Wodziński, P. (2011). Przesiewanie surowców mineralnych na przesiewaczu zataczającym. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 132, 225-236.
 9. Poćwiardowski, W., Wodziński, P. (2011). Przesiewanie materiałów biologicznych w przesiewaczach rotacyjnych, Rocznik Ochrony Środowiska, 13, 1115-1131.
 10. Wodziński, P. (1997). Przesiewanie i przesiewacze. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, ISBN 83-87198-06-4.
 11. Woyke, H.; Sokołowska, A.; Szafirowska, A. (1990). Zależność między zdolnością kiełkowania a wschodami warzyw w polu, Biuletyn Warzywniczy XXXV Skierniewice, 5-19, ISSN 0509-6839.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu