BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skalska Danuta (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Nejman Mariusz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Wiercioch Marian (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Krzyś Aleksander (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Luberański Adam (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Amplituda zakłócenia podciśnienia systemowego w instalacji dojarki rurociągowej i jej wpływ na parametry pracy aparatów udojowych wybranych firm
Amplitude of disturbance of the system under pressure in the pipeline milking machine and its impact on the parameters of operation of milking apparatuses of the selected makes
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (147), s. 301-311, rys., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Pomiary, Przemysł maszyn rolniczych, Maszyny i urządzenia
Measurement, Agricultural machinery industry, Machinery and equipment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była analiza zmiany amplitudy zakłócenia Pmax podciśnienia systemowego w zależności od całkowitego zadanego strumienia przepływu cieczy w rurociągu mlecznym Qmr i jej wpływ na zmiany średniego podciśnienia ssania pss, amplitudy podciśnienia ssania aps, amplitudy podciśnienia masażu apm w pomiarowych aparatach udojowym (wybranych firm). Aparat pomiarowy podłączony był do instalacji dojarki rurociągowej w pierwszym kurku stanowiskowym (względem jednostki końcowej). Przyjęto zadane strumienie wypływu cieczy z aparatów udojowych Qm w zakresie od 0 do 8 l·min-1. Badania wykonano przy normalnej pracy dojarki (wahania podciśnienia systemowego-cykliczne) i po wprowadzeniu zakłócenia (wahania podciśnienia nieregularne). Dla porównania aparatów wybrano produkty czterech firm. Aparaty jednakowe danej firmy (6 szt.) były kolejno dołączone do instalacji dojarki na rurociągu. Wyznaczono i przedstawiono zmiany ww. parametrów doju w aparacie pomiarowym w zależności od maksymalnej amplitudy zakłócenia Pmax. Opracowano modele opisujące zmiany parametrów doju w aparatach udojowych wybranych firm, będące przedmiotem odrębnego artykułu.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to analyse the change of the disturbance amplitude Pmax of the system under pressure depending on the total stream of liquid flow in the milk pipeline, which was set Qmr and its impact on the changes of average under pressure of suction pss, amplitude of suction under pressure aps, amplitude of massage under pressure apmin the measuring milking apparatuses (of the selected makes). The measuring apparatus was connected to the installation of a pipeline milking machine in the first stand tap (towards the final unit). The set streams of liquid flow from milking apparatuses were accepted Qm within 0 to 8 l·min-1. The research was carried out at regular operation of the milking machine (system negative pressure oscillations- cyclic) and after introducing disturbance (negative pressure oscillations - irregular). For comparison of the milking machines, products of four companies were selected. The same machines of a given company (6 items) were enclosed to the milking machine installation on the pipeline. Changes of the above mentioned parameters of milking in the measuring apparatus were determined and presented depending on the maximum amplitude of disturbance Pmax. Models describing changes of milking parameters in the milking apparatuses of the selected companies, which are the subject of the separate article were developed.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kupczyk, A. (1986). Spadki i wahania podciśnienia w rurociągu mlecznym dojarek przewodowych. Cz. II. Spadki podciśnienia w poziomym rurociągu mlecznym. Rocz. Nauk Rol. T.77-C-1, 35-41.
 2. Skalska, D. (2011). Wpływu wybranego wskaźnika jakości sterowania na parametry doju w aparatach udojowych w dojarce rurociągowej. Inżynieria Rolnicza, 8(133), 237-245.
 3. Skalska, D.; Szlachta, J.; Luberański, A. (2010). Wahania podciśnienia całkowite i nieregularne w wybranych punktach instalacji dojarki rurociągowej. Inżynieria Rolnicza, 3(121), 177-184.
 4. Skalska, D.; Nejman, M. (2010). Metodyczne aspekty wyznaczania czasów trwania, wielkości zakłócenia i ich wpływu na jakość doju w dojarce rurociągowej. Inżynieria Rolnicza, 2(120), 163-171.
 5. Skalska, D.; Nejman, M. (2008) Analiza wpływu zakłóceń na wybrane parametry doju w dojarce rurociągowej. Inżynieria Rolnicza, 5(103), 249-257.
 6. Szlachta, J. (1986). Studia nad wybranymi elementami budowy i użytkowania aparatu udojowego. Rozprawa habilitacyjna. AR, Wrocław. Zeszyty Naukowe, 58, PL ISSN 0209-1321.
 7. Szlachta, J.(1999). Normy ISO a sprzęt udojowy. Poradnik Hodowcy 1, 1-15, ISSN 1426-22.
 8. Wiercioch, M. (1998). Ocena intensywności wypływu mleka ze strzyka krowy w poszczególnych cyklach przy użyciu różnych systemów (aparatów) udojowych. Maszynopis, Wrocław, IIR. AR.
 9. Woyke, W. (1995). Podstawowe problemy w technice i technologii produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa IBMER, Warszawa, 217-220.
 10. ISO 5707: 2007. Milking machine installations - Construction and performance.
 11. ISO 6690: 2007. Milking machine installations - Mechanical tests.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu