BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Surma Mariusz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Jałoszyński Klaudiusz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Peroń Stanisław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie), Zdrojewski Zbigniew (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie)
Tytuł
Suszenie miąższu dyni w złożu fontannowym z wykorzystaniem wytłoków z jabłek jako nośnika porowatego
Fleshpumkin drying in spouted bed using apple's residues as a porous carrier
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (147), s. 335-344, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Warzywa, Owoce, Badania właściwości fizycznych, Przetwórstwo owocowo-warzywne
Vegetables, Fruit, Physical properties research, Fruit and vegetables processing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W laboratoryjnej suszarce fontannowej przeprowadzono doświadczenie nad suszeniem miąższu dyni zmieszanego z suchymi wytłokami z jabłek. Celem pracy była ocena dynamiki wysychania zgranulowanej mieszaniny odpadowej miazgi z miąższu dyni olbrzymiej i suchych rozdrobnionych wytłoków z jabłek w warunkach złoża fontannowego Suszenie prowadzono przy temperaturze czynnika suszącego 40, 60, 70ºC. Prędkość przepływu czynnika suszącego wynosiła 5,5 m.s-1, a początkowa grubość warstwy 0,07 m. Wzrost temperatury czynnika suszącego z 40ºC do 70ºC spowodował wzrost wartości średniego objętościowego strumienia odparowania wody od 4 do 11 kg H2O.h-1 w przeliczeniu na 1 m3 objętości komory suszenia.(abstrakt oryginalny)

The trials were carried out in laboratory spouted dryer. The aim of this study was to assess the dynamics of dry granular mixture of waste pulp from the flesh of winter squash and dried apple pomace crushed under the fountain bed. Measurements were taken at constant air flow velocity (v=5,5 m.s-1) and theree temperaturas 40, 60, 70ºC. Interesting of the temperaturę of drying medium from 40 to 70ºC caused in the experiment conditions growth of average volumetric moisture flux value of ca 2,5 time.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Awirska, A.; Figiel, A.; Kucharska, A.Z.; Sokoł-Łetowska, A.; Biesiada, A. (2009). Drying kinetics and quality parameters of pumpkin slices dehydrated using different methods. Journal of Food Engineering, 94, 14-20.
 2. Biesiada, A.; Kucharska, A.; Sokół-Łętowska, A. (2006). Planowanie i wartość wybranych odmian użytkowych Cucurbita pepo L. oraz Cucurbita Maxima Duch. Folia Horticulturae Suplement 1, 66-69.
 3. Ciborowski, J. (1965). Podstawy Inżynierii Chemicznej. WNT, Warszawa.
 4. Ciurzyńska, A.; Lenart, A.; Kawka, P. (2013). Influence of freeze-drying temperature and drying methods on selected properties of dried pumpkin, Acta Agrophysica 20(1), 39-51.
 5. Danilcenko, H.; Jarenie, E.; Paulauskiene, A.; Kulajtiene, J.;Viskelis, P. (2004). The effect of fertilization on quality and chemical composition of pumpkins. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin, 4, 1949-1956.
 6. Kmieć, A. (1980). Ekspansja złoża oraz wymiana ciepła masy w układach fluidalnych. Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej. Wrocław.
 7. Kozłowski, R.; Peroń, S.; Zdrojewski, Z.; Krajewski, M. (2006). Wstępne badania suszenia gęstwy drożdżowej zaabsorbowanej na nośniku porowatym w suszarce fontannowej. Inżynieria Rolnicza. 3(78), 161-168.
 8. Kramkowski, R.; Skrzypiński, W. (1989). Problemy rachunkowe w inżynierii i aparaturze przemysłu spożywczego. Wydaw. AR. 353.
 9. Nawirska-Olszańska, A. (2011). Przydatność owoców Dyni jako surowca do przetwórstwa spożywczego. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego. Wrocław.
 10. Norma PN 90/A-75101.03 Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczanie zawartości suchej masy metodą wagową.
 11. Norma PN-ISO 2591-1.2000 Analiza sitowa. Metody z zastosowaniem sit kontrolnych z tkaniny, drutu i blachy perforowanej.
 12. Norma PN-ISO 30-1:2000/A1. Wielkości fizyczne i jednostki miar. Część 1. Przestrzeń i czas.
 13. Peroń, S.; Zdrojewski, Z.; Krakowski, R.; Szarycz, M. (1998). Suszenie kostki ziemniaczanej w złożu fontannowym. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych, 454, 495-460.
 14. Que, F.; Mao, L.; Fang, X.; Wu ,T. (2008). Comparison of hot air - drying and freeze - drying on the physicochemical properties and antioxidant activities of pumpkin (Cucurbita moschata Duch.) flours. International Journal of Food Science and Technology, 43, 1195-1201.
 15. Strumiłło, Cz. (1983). Podstawy teorii i techniki suszenia. WNT, Warszawa, 304-312.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu