BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabarczyk Grażyna (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
Ewolucja prawa i postępowania w sprawach nieletnich w Polsce (zagadnienia kryminologiczne i prawne)
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2010, nr 1, s. 49-61
Słowa kluczowe
Przestępczość, Prawo karne, Osoba prawna, Dzieci, Młodzież, Postępowanie sądowe
Crime, Criminal Law, Legal entity, Children, Youth, Legal proceedings
Abstrakt
Artykuł przedstawia zasady postępowania w sprawach dotyczących przestępczości nieletnich. Autor prezentuje przyczyny tego zjawiska i czynniki sprawcze wzrostu zachowań agresywnych nieletnich. W publikacji przedstawiono regulacje prawne dotyczące postępowania w sprawach nieletnich w Polsce i Europie. Omówiono dwa rodzaje postępowania w sprawach nieletnich, które przewiduje ustawa: postępowanie opiekuńczo-wychowawcze oraz postępowanie poprawcze. Przedstawiono także zmiany dokonywane w przepisach karnych dotyczących odpowiedzialności nieletnich.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Bojarski, E. Skrętowicz, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z komentarzem, Lublin 2002, s. 6 i n.
 2. B. Czarnecka-Dzialuk, A. Walczak-Żochowska, Możliwość mediacji w sprawach o czyny karalne popełnione przez nieletnich w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1995, s. 127-138.
 3. R. Hałas, Odpowiedzialność karna nieletnich na tle kodeksu karnego z 1997 r., Lublin 2006, s. 9 i n.
 4. B. Hołyst, Kryminologia, wyd. IX, Warszawa 2007.
 5. A. Gaberle, Reakcja na niepożądane zachowania małoletnich (zagadnienia podstawowe),"Arch. Kryminologii " 2007/2008, t. XIX-XXX, s. 297 i n.
 6. A. Gaberle, Kontynuacja i zmiana. O projekcie Kodeksu nieletnich, PiP 2005, z. 5, s. 13 i n.
 7. P. Górecki, S. Stachowiak, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, Kraków 2000, s. 17-18.
 8. P. Górecki, Postępowanie poprawcze w sprawach nieletnich, Gdańsk 1997.
 9. K. Gromek, Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Warszawa 2004.
 10. A. Grześkowiak, Reforma postępowania z nieletnimi. Uwagi ogólne na temat materialno prawnych rozwiązań ustawy z 26 X 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, "Studia Prawnicze" 1984, z.1-2, s. 43.
 11. M. Korcyl-Wolska, Postępowanie w sprawach nieletnich, Kraków 2004, s. 59-61.
 12. A. Marek, Prawne i kryminologiczne aspekty polskiego systemu postępowania z nieletnimi, PPKrym. 1991, nr 18, s. 9 i n.
 13. J. Malec, Nie muszą być przestępcami, Warszawa 1975; zob. też M. Lubelski, Droga do przestępstwa, Warszawa 1985.
 14. A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, 4.wyd., Warszawa 2007. s. 40-41.
 15. A. Marek, Prawo karne, wyd. 9., Warszawa 2009, s. 375.
 16. A. Marek, Uwagi o reformie prawa dotyczącego nieletnich, Arch. "Kryminologii "2007/2008, t. XXIX-XXX, , s. 384.
 17. A. Mogilnicki, Dziecko a przestępstwo, Warszawa 1925.
 18. K. Grześkowiak, Nieletni przed sądem, Warszawa 1986, s. 3.
 19. Z. Sienkiewicz, Sporne kwestie wokół pojęcia demoralizacji, [w:] Postępowanie z nieletnimi, T. Bojarski (red.), Lublin 1988.
 20. K. Sitkowska, Odpowiedzialność nieletnich w świetle ustawy oraz orzecznictwa. Komentarz. Orzecznictwo. Ustawa i przepisy wykonawcze, Bielsko-Biała 1998, s. 29.
 21. B. Stańdo-Kawecka, Podstawy prawne resocjalizacji, Kraków 2000, s. 237.
 22. B. Stańdo-Kawecka, Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowiedzialności, Warszawa 2007, s. 23.
 23. B. Urban, Zachowania dewiacyjne młodzieży, Kraków 1999, s. 17.
 24. W. Stojanowska, Pojednanie nieletniego sprawcy przestępstwa z jego ofiarą w prawie polskim, [w:] Teoria i praktyka pojednania ofiary ze sprawcą, E. Bieńkowska (red.), Warszawa 1995, s. 124.
 25. A. Strzembosz, Postępowanie w sprawach nieletnich w prawie polskim, Lublin 1984, s. 11 i n.
 26. A. Wąsek, (w:) O. Górniok i in., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2004, s.143.
 27. Postępowanie z nieletnimi. Orzekanie i wykonywanie środków wykonawczych i poprawczych, T. Bojarski (red.), Lublin 1988, s. 20 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu