BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wielec Marcin (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie), Szymczykiewicz Roland (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
Wielopłaszczyznowe skutki orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2010, nr 1, s. 123-133
Słowa kluczowe
Orzecznictwo sądu, Prawo cywilne, Prawa człowieka, Status prawny
Judicial decision, Civil law, Human rights, Legal status
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest instytucja ubezwłasnowolnienia mająca za zadanie niesienie pomocy oraz ochronę interesów majątkowych i niemajątkowych osób, które wskutek choroby, zaburzeń psychicznych lub uzależnień nie są w stanie pokierować swoim postępowaniem lub potrzebują doraźnej pomocy przy prowadzeniu swoich spraw. Autor publikacji przedstawia przesłanki uzasadniające orzeczenie ubezwłasnowolnienia, warunki wszczęcia postępowania o ubezwłasnowolnienie danej osoby oraz kryteria doboru osoby pełniącej funkcję opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej. W artykule omówiono także szeroki zakres konsekwencji prawnych dla osoby ubezwłasnowolnionej, w szczególności jeśli jest to ubezwłasnowolnienie całkowite.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. F. Błachuta, Komentarz do kodeksu cywilnego, t.3 Warszawa 1972, s. 1864.
  2. J. Ignaczewski, Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji art.619-1136 - Kodeks rodziny i opiekuńczy, Komentarz, Warszawa 2009 (komentarz do art. 6112, tekst w LEGALIS).
  3. Jan Jodłowski, Postępowanie mandatowe - wątpliwości konstytucyjne, "Palestra" 2008, nr 1-2, s. 92-98.
  4. A. Kawałko, H. Witczak, Prawo spadkowe, Warszawa 2006, s. 35.
  5. J. Lewiński, Komentarz do kodeksu postępowania w sprawach o wykroczeń, Warszawa 2007, s. 282.
  6. A. Marek, Kodeks karny - komentarz z (komentarz. do art. 31kk), Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.
  7. W. Muszalski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2009, komentarz do art. 3.
  8. E. Skowrońska-Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta - spadki, Warszawa 2007, s.87.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu