BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabińska Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Pomoc finansowa dla państw strefy euro dotkniętych kryzysem zadłużenia
Financial Assistance for Euro Area Countries Affected by the Debt Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, nr 8 (932), s. 33-43, bibliogr. 12 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Kryzys zadłużeniowy, Kryzys finansowy, Pomoc finansowa UE, Strefa euro
Indebtedness crisis, Financial crisis, EU financial aid, Eurozone
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Globalny kryzys, który dotarł do Europy w 2008 r., ewoluował od kryzysu finansowego dotyczącego instytucji finansowych do kryzysu zadłużeniowego. Problemy w Grecji, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii i na Cyprze okazały się na tyle poważne, że państwa te nie były w stanie poradzić sobie z nimi samodzielnie i wystąpiły o pomoc zewnętrzną. Celem artykułu jest charakterystyka mechanizmów zarządzania kryzysowego w strefie euro i przedstawienie dotychczasowych prób stabilizowania sytuacji za pomocą programów pożyczkowych w najbardziej doświadczonych przez kryzys państwach. Z uwagi na liczne kontrowersje co do skuteczności podjętych działań pomocowych przedstawiono także metody weryfikacji rezultatów programów pomocowych. (abstrakt oryginalny)

The global crisis that reached Europe in 2008 has evolved from a financial crisis to a debt crisis. The problems in Greece, Ireland, Portugal, Spain and Cyprus turned out to be so severe that they could not be managed at the national level. These countries therefore asked for external assistance. The aim of the article is to describe the crisis-resolution mechanism and the attempts to provide stability to euro area countries through financial-assistance instruments. In view of the numerous controversies over the efficiency of financial-assistance programmes, methods of evaluating their success and failure are also discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. De Grauwe P. [2010], The Financial Crisis and the Future of the Eurozone, BEEP Briefing, no 21.
 2. Economic Adjustment Programme for Ireland [2013], European Commission Directorate - General for Economic and Financial Affairs, Summer 2013 Review, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/, dostęp: 14.02.2014.
 3. European Financial Stability Facility [2013], Conclusion of ESFS Financial Assistance Programme for Ireland: an Overview, Luxembourg, http://www.efsf.europa.eu/attachments/Irish%20exit%20presentation.pdf, dostęp: 24.02.2014.
 4. European Stability Mechanism [2014], Frequently Asked Questions on the European Stability Mechanism (ESM), http://www.esm.europa.eu, dostęp: 20.02.2014.
 5. European Stabilization Mechanism [2013], Conclusion of ESM Financial Assistance Programme for Spain: an Overview, Luxembourg, http://www.esm.europa.eu/pdf/Spanish_exit.pdf, dostęp: 25.02.2014.
 6. Koniunktura gospodarcza w wybranych krajach w okresie kryzysu finansowego [2011], Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa.
 7. Mroczek K., Więcek A. [2013], Kryzys gospodarczy w Grecji i Hiszpanii a jego skutki w ujęciu sektorowym, "Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny", nr 1.
 8. Pisani-Ferry J., Sapir A., Wolff G. [2013], EU - IMF Assistance to Euro-area Countries: an Early Assessment, Bruegel Institute, Brussels.
 9. Pruchnicka-Grabias I. [2013], Przyczyny kryzysu bankowego na Cyprze, http://ec.europa.eu/polska/news/opinie/130703_cypr_pl.htm, dostęp: 20.02.2014.
 10. Sapir A., Wolff G.B., de Sousa C., Terzi A. [2014], The Troika and Financial Assistance in the Euro Area: Successes and Failures, European Parliament's Economic and Monetary Affairs Committee, Brussels, http://dx.doi.org/10.2861/52615.
 11. Trzcińska A. [2013], Europejski Mechanizm Stabilności jako stabilizator w planowaniu unii finansowej, NBP, Warszawa, www.nbp.pl/badania/seminaria_files/10iv2013.pdf, dostęp: 21.02.2014.
 12. Włodarczyk M. [2013], Grecy przyjęli budżet na 2014 rok, http://www.uniaeuropejska.org/grecy-przyjeli-budzet-na-2014-rok, dostęp: 17.02.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0932.0803
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu