BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niżnik Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową Republiki Irlandii
The Influence of the Financial Crisis on Tax Policy in the Republic of Ireland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, nr 8 (932), s. 63-77, tab., bibliogr. 9 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, System podatkowy, Podatki
Financial crisis, Tax system, Taxes
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Irlandia
Ireland
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie i ocena działań prowadzonych przez rząd Irlandii dotyczących zmian w systemie podatkowym i ich wpływu na kształtowanie się dochodów podatkowych. Scharakteryzowano system podatków centralnych Irlandii w latach 2003-2014, wskazano podstawowe elementy ich konstrukcji oraz uwzględniono modyfikacje przeprowadzone na skutek kryzysu. Pokazano, że rząd Irlandii wprowadził istotne zmiany jedynie w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatkach kapitałowych, podnosząc stawki podatkowe, obniżając i znosząc ulgi podatkowe czy też wprowadzając nowe obciążenia w postaci podatku od instytucji finansowych i podatku od bogactwa. Działania władz publicznych należy uznać za racjonalne, bowiem podatek od dochodów osób fizycznych jest w Irlandii najbardziej wydajnym źródłem dochodów podatkowych i wprowadzone modyfikacje wpłynęły na wzrost wpływów z tego tytułu, a tym samym dochodów podatkowych ogółem. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present and evaluate the changes introduced by the Irish government in the tax system and their influence on tax revenues. The first part offers a brief summary of the overall structure of the state tax system, identifying elements of tax construction and the changes caused by the financial crisis. The second part focuses on the major changes in personal income tax and capital taxes, which entailed raising the tax rate, the reduction and abolition of tax relief and the introduction of new taxes, such as a levy on financial institutions and the domicile levy. The other taxes have hardly been modified but their share of, and influence on, tax revenue is less significant. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Balza B. [2013], Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw a międzynarodowa konkurencyjność gospodarcza, Difin, Warszawa.
  2. Hennessy H., Tol R.S.J. [2011], The Impact of Tax Reform on New Car Purchases in Ireland, "Energy Policy", vol. 39, iss. 11, http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2011.08.011.
  3. Ireland taxation system [2014], http://www.commissionontaxation.ie/downloads/part%203.pdf, dostęp: 15.04.2014.
  4. Leahy E., Lions S., Tol R.S.J. [2011], The Distributional Effects of Value Added Tax in Ireland, "The Economic and Social Review", vol. 42, nr 2.
  5. Rosińska-Bukowska M. [2012], Kryzys w strefie euro - wybrane aspekty makro- i mikroekonomiczne, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 273, Łódź.
  6. Steward J. [2014], PwC/World Bank Report 'Paying Taxes 2014': An Assessment, IIIS Discussion Paper No. 442.
  7. Whelan K. [2013], Ireland's Economic Crisis. The Good, the Bad and the Ugly, UCD Centre for Economic Research Working Paper series WP13/06.
  8. Worldwide VAT, GST and Sales Tax Guide [2013], Ernst & Young.
  9. VAT Rates Applied in the Member States of the European Union [2014], European Commission.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0932.0805
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu