BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burda Andrzej (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu)
Tytuł
Analiza nastrojów gospodarczych z wykorzystaniem sieci Kohonena
Economical Sentiment Analysis Using Kohonen Networks
Źródło
Barometr Regionalny, 2008, nr 4(14), s. 79-87, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Indeks nastrojów gospodarczych, Metoda sztucznych sieci neuronowych, Badania ankietowe
Economic Sentiment Index, Artificial neural networks method, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
W pracy dokonano bezwzorcowej klasyfikacji respondentów badań nastrojów gospodarczych realizowanych przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu na terenie woj. lubelskiego. Badania prowadzono z wykorzystaniem metodologii sztucznych sieci neuronowych. Klasyfikacji dokonano przy pomocy sieci Kohonena. Wyodrębniono i opisano trzy charakterystyczne profile respondentów oraz dokonano analizy zmian ich liczebności w latach 2003-2007. Wyniki badań oraz indeks nastrojów gospodarczych wykorzystano do poszerzonej, opisowej analizy zachowań respondentów. (abstrakt oryginalny)

In following paper pattern-less classification of respondents surveys on economical sentiment has been made. Surveys were carried out by The College of Management and Administration in Zamość on Lubelskie Province. Studies has been executed using artificial neural networks methodology and Kohonen networks has been used for classification. Three characteristic groups of responders has been identified and described. Analysis of change in number of responders during years 2003-2007 became a basis for assessment of economical sentiment change in examined period. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Komisja Wspólnot Europejskich 2006: Wspólny Unijny program sondaży wśród przedsiębiorstw i konsumentów. (Komunikat Komisji) KOM, Bruksela.
  2. OSOWSKI S. 1994: Sieci neuronowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
  3. RUTKOWSKI L. 2006: Metody i techniki sztucznej inteligencji. Inteligencja obliczeniowa. Wdawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. StatSoft 2006: Elektroniczny Podręcznik Statystyki PL, Kraków, [@:] http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html.
  5. VARMUZA K. 1998: Chemometrics: Multivariate View on Chemical Problems. [w:] Schleyer P. v. R., Allinger N. L., Clarc T., Gasteiger J., Kollman P. A., Schafer III H. F., Schreiner P. R. (Eds.): The Encyclopedia of Computational Chemistry, J. Wiley & Sons Ltd, Chichester 1998, Vol. 1.
  6. WSZiA 2008: System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych. Zamość, [@:] http://ebarmetr.pl/mezo_scan_economical_atmosphere.php?province_id=2&r_type=prognoza.
  7. ŻURADA J. 1992: Sztuczne sieci neuronowe. PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9398
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu