BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Postuła Marta (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Dylematy dotyczące polityki fiskalnej w latach 1995-2012 na przykładzie transformujących się krajów Europy Środkowej
Dilemmas of Fiscal Policy in Central and Eastern Europe (1995-2012)An Econometric Model of General Government
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, nr 8 (932), s. 111-124, wykr., bibliogr. 4 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Polityka fiskalna, Wzrost gospodarczy, Rozwój gospodarczy, Wydatki budżetowe
Fiscal policy, Economic growth, Economic development, Budget expenditures
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Republika Czeska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Polska
Czech Republic, Slovak Republic, Slovenia, Hungary, Poland
Abstrakt
W artykule omówiono wybrane efekty polityki fiskalnej pięciu krajów Europy Środkowej: Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji, Słowenii oraz Węgier. W analizie dokonano porównania tempa wzrostu gospodarczego, w tym zmiany PKB per capita według PPS, na tle uwarunkowań dotyczących całkowitego poziomu opodatkowania działalności gospodarczej, pozycji kraju w światowym rankingu wolności gospodarczej Doing Business, rozmiarów dochodów i wydatków publicznych. Uzyskanie optymalnych warunków rozwoju wymaga zastosowania w odpowiedniej proporcji interwencjonizmu państwowego oraz zasad liberalnych. Wyższe średnie tempo wzrostu w okresie 15-20 lat uzyskują kraje aktywnie sterujące procesami transformacyjnymi i reformami, przy zachowaniu rozmiarów fiskalizmu dostosowanych do aktualnego poziomu rozwoju.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the effects of fiscal policy in five countries: Poland, the Czech Republic, Slovakia, Slovenia and Hungary. The analysis compares the rates of economic growth, including changes in per capita GDP expressed in terms of PPS, against the background of the overall level of economic activity, the country's position on the Doing Business global ranking of economic freedom and the size of public revenue and expenditure. Obtaining optimal conditions for development requires the use in suitable proportions of state intervention and liberal principles. The countries that actively guide the processes of transformation and reform while pursuing a fiscal policy matched to the current level of development are the ones that achieve above average growth levels over a 15-20 year period.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dluhosch B., Zimmermann K. [2008], Adolph Wagner und sein "Gesetz": einige spaete Anmerkungen, Diskussions papier nr. 85, 2008, Helmut Schmidt Universität Hamburg.
  2. European Commission [2002], Public Finance in EMU 2002, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, "European Economy", nr 3, Brussels.
  3. Wagner A. [1893], Grundlegung der politischen Ökonomie, 3. Aufl., Winter, Leipzig.
  4. The World Bank and the International Finance Corporation [2014] Doing Business 2014. Understanding Regulations for Small and Medium-size Enterprises, 11th ed., World Bank Publications, Washington.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0932.0808
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu