BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojciechowska-Toruńska Iwona (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Polityka podatkowa a indeks szczęścia
Tax Policy and the Happiness Index
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, nr 8 (932), s. 153-164, tab., bibliogr. 25 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Polityka podatkowa, Wskaźniki ekonomiczne, Rozwój społeczno-gospodarczy, Zadowolenie społeczeństwa
Tax policy, Economic indicators, Social economic development, Society satisfaction
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszono zagadnienie relacji polityki podatkowej i zadowolenia z życia. W celu dokonania przybliżonej analizy poziomu zadowolenia z życia w krajach o zróżnicowanej polityce podatkowej skonstruowano tzw. indeks szczęścia. Potwierdzono hipotezę, która brzmi: "Kraje o wysokim indeksie szczęścia nie muszą charakteryzować się wysokimi średnimi stawkami podatkowymi, ale powinny wyróżniać się progresją podatkową dochodu, wzrostem dywersyfikacji stawek podatkowych VAT oraz stabilnym poziomem wydatków publicznych w PKB". W poszukiwaniu optymalnej polityki podatkowej należy brać pod uwagę nie tylko tempo wzrostu gospodarczego, ale również tempo przyrostu społecznego zadowolenia czy poziom społecznego dobrostanu.(abstrakt oryginalny)

The article addresses the relationship between taxation and satisfaction with life. What is known as a happiness index was constructed to perform an approximate analysis of the level of life satisfaction in countries with different tax policies. The hypothesis, which states, 'Countries with a high happiness index need not have high average tax rates but should be identifiable by their progressive income tax, increased diversification of VAT rates and stable level of public expenditure as a proportion of GDP' was verified positively. The search for the optimal tax policy should take into account not only economic growth but also the growth rate of social satisfaction and the level of social welfare.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Angelopoulos K., Economides G., Kammas P. [2007], Tax-spending Policies and Economic Growth: Theoretical Predictions and Evidence from the OECD, "European Journal of Political Economy", nr 23(4), http://dx.doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2006.10.001.
 2. Bankman J., Griffith T. [1987], Social Welfare and the Rate Structure: A New Look at Progressive Taxation, "California Law Review", vol. 75, nr 6.
 3. Cotis J.P. [2005], Zrozumieć wzrost gospodarczy. Analiza na poziomie makroekonomicznym, poziomie branży i poziomie firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 4. Czarny B. [2011], Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa.
 5. Davis J., Smith T. [2002], General Social Surveys, National Opinion Research Center, Chicago.
 6. Diener E. [1984], Subjective Well-being, "Psychological Bulletin", vol. 95, nr 3.
 7. European Commission [2013a], Recent Reforms of Tax Systems in the EU: Good and Bad News, Brussels.
 8. European Commission [2013b], Taxation Trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway, Eurostat Statistical Book, Brussels.
 9. European Commission [2013c], Tax Reforms in EU Member States 2013, Working Papers no 38, Brussels.
 10. Eurostat / National Entities - European Community Household Panel (ECHP), European Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) [2014], http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_en.htm, dostęp: 27.03.2014.
 11. Frey B.S., Luechinger S., Stutzer A. [2009], The Life Satisfaction Approach to Valuing Public Goods: The Case of Terrorism, "Public Choice", vol. 138, nr 3-4, http://dx.doi.org/10.1007/s11127-008-9361-3.
 12. Kołodko G.W. [2013], Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 13. Konopczyński M. [2012], Wpływ opodatkowania na wzrost gospodarczy, "Ekonomista", nr 6.
 14. Kremer M. [1997], Should Taxes be Independent of Age, NBER Working Papers no 6304.
 15. Luechinger S. [2009], Valuing Air Quality Using the Life Satisfaction Approach, "The Economic Journal", vol. 119(536), http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0297.2008.02241.x.
 16. Luechinger S., Raschky P.A. [2009], Valuing Flood Disasters Using the Life Satisfaction Approach, "Journal of Public Economics", vol. 93(3-4), http://dx.doi.org/10.1016/j.jpub-eco.2008.10.003.
 17. Pordata, publiczny serwis danych statystycznych dla Portugalii oraz krajów UE, www.pordata.pt, dostęp: 25.03.2014.
 18. Office for National Statistics [2013], Personal Well-being in the UK, 2012/2013, Statistical Bulletin, 30 July 2013, http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_319478.pdf, dostęp: 20.02.2013.
 19. Oishi S., Schimmack U., Diener E. [2011], Progressive Taxation and the Subjective Well-being of Nation, "Psychological Science", vol. 23(1), http://pss.sagepub.com/content/23/1/86 (dostęp: 5.03.2014), http://dx.doi.org/10.1177/0956797611420882.
 20. Orłowski W.M. [2010], W pogoni za straconym czasem. Wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej 1950-2030, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 21. Ostaszewski J. [2010], Finanse, Difin, Warszawa.
 22. Siegloch S. i in. [2012], Income, Taxes and Happiness, IZA, Bonn 2012.
 23. Stabryła A. [2000], Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa.
 24. Stiglitz J.E., Sen A. Fitoussi J.P. [2009], Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, General Assembly of the United Nations, Paris.
 25. Walasik A. [1998], Polityczny mechanizm podziału dochodu w społeczeństwie, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0932.0811
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu