BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasiński Witosław J. (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Zachowania prospołeczne a status majątkowy mieszkańców gminy Szczucin w okresie zmian ustrojowo-gospodarczych
Prosocial Behaviours with Reference to Financial Standing of Szczucin Commune Inhabitants in Period of the Political System and Economy Transformation
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 531-542, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania społeczne, Badania socjologiczne, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Social behaviour, Sociological research, Political and systemic transformations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy referat zawiera prezentację wyników badań terenowych oraz próbę ich interpretacji. Przedmiotem badania było ustalenie opinii oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie: "Czy transformacja ustrojowa lat 90. XX wieku oraz status majątkowy są źródłem motywacji do zachowań prospołecznych mieszkańców gminy Szczucin?" Badanie przeprowadzono dwuetapowo, na wybranej losowo reprezentatywnej grupie mieszkańców gminy Szczucin, w okresie jesieni 1998 roku i wiosny 1999 roku oraz dwa lata później, wiosną 2001 roku. Badaniami objęto porównywalną grupę ludności. W bardzo wielu wypadkach udzielali odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie ci sami ludzie, jednak nie byli to w 100% ci sami ankietowani co poprzednio. Rezultaty tych badań po przetworzeniu porównano z osiągniętymi poprzednio, a wyniki, które otrzymano przedstawia niniejsze opracowanie. (fragment tekstu)

Results of research presented in this paper allow to verify negatively the main hypotheses that sounds: there is close connection between financial standing and pro-social activity of members of local community. Of course, a such relation exists in weak meaning of the word "exist". It is broken by cultural factors (as education, customs cultivated by concrete families etc.). Nevertheless, it is visible that a certain level of a shortage creates barriers for pro-social activity. It is also possible to meet few volunteers among reach dwellers of community. Majority of active people in the field of public affaires comes from middle class of local community of Szczucin. From these research results flows a socio-technical directive: developing pro-social attitudes is possibly by education, changing of customs and other cultural patterns and good example of local authorities (including members of self-government).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chołaj H., Transformacja systemowa w Polsce. Szkice teoretyczne, Wyd. UMCS, Lublin 1998.
  2. Jasiński W. J., Transformacja w Polsce lat 90. Wybrane aspekty gospodarcze, społeczne i ekologiczne na przykładzie gminy Szczucin, Praca magisterska, WSPiZ, Warszawa 2001.
  3. Ossowski S., Dzieła, t. IV. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1967.
  4. Polacy '95. Aktorzy i klienci transformacji, Adamski W. (red.), Wyd. IFiS PAN, Warszawa, 1998.
  5. Puchalski T., Statystyka. V½'klad podstawowych zagadnień, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1978.
  6. Reykowski J., Motywacja. Postawy społeczne a osobowość, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1979.
  7. Wieś polska w procesach transformacji ustrojowej, Gorlach K., Seręga Z. (red.), Wyd. UJ, Kraków 1993.
  8. Zmiana społeczne. Teorie i doświadczenia polskie, Kurczewska J. (red.), Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu