BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szlachta Józef (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Jakubowska Jolanta (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Analiza procesu peletowania słomy zbożowej oraz zasadności dodawania otrąb zbożowych na przykładzie wybranego zakładu produkcyjnego
Analysis of wheat straw pelleting process and the legitimacy of adding bran on the example of the selected production establishment
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 4 (147), s. 365-374, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Produkcja, Zboża, Usprawnianie pracy
Production, Corn, Work effectiveness improvement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Analizowano proces peletowania słomy zbożowej w zakładzie produkującym pelety ze słomy dla czterech kombinacji średnicy otworów sita w młynie 8 mm i 10 mm oraz średnicy otworów w matrycy granulatora 8 mm i 12 mm. Najkorzystniejsze warunki pracy dla zespołu peletujacego wykazano dla wariantu IV tj. zestawu sita w młynie o średnicy 8 mm z otworami matrycy granulatora 12 mm, kiedy uzyskano najwyższą wydajność granulatora 1100 kg h-1, najniższe natężenie prądu 115 A oraz najlepszą jakość peletów. Zauważono, że dla tych ustawień zarówno praca młyna jak i granulatora przebiegała prawidłowo. Zastosowanie 10% dodatku otrąb zbożowych do procesu peletowania obniżyło średnie natężenie prądu granulatora o ok. 5%, wyraźnie poprawiło jakość peletów jednakże nie było uzasadnione ekonomicznie, powodując wzrost kosztów peletów o 25,4%.(abstrakt oryginalny)

Wheat straw pelleting process in the pellets producing establishment for the four combinations of the sieve meshes diameter in the mill 8 mm and 10 mm and the diameter of meshes in the matrix of a granulator 8 and 12 mm was analysed. The most advantageous process conditions were obtained for variant IV, i.e. a set of sieves in a mill with 8 mm diameter and 12 mm meshes of the granulator matrix when the highest performance of the granulator 1100 kg h-1, the lowest current of 115 A and the best quality of pellets were obtained. It was reported that for those sets both the operation of the mill and the granulator was correct. The use of 10% added bran to the pelleting process reduced the average current of the granulator by approximately 5%, significantly improved the quality of pellets, however, it was not economically justified, increasing the cost of pellets by 25.4%.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Denisiuk, W. (2007). Brykiety i pelety ze słomy w energetyce. Inżynieria Rolnicza, 9(97), 41-47.
 2. Denisiuk, W. (2008). Słoma - potencjał masy i energii. Inżynieria Rolnicza, 2(100), 23-30.
 3. Jakubiak, M., Kordylewski, Wł. (2008). Pelety podstawowym paliwem dla energetyki. Archiwum spalania. Vol. 8, 3-4, 1-12.
 4. Jakubowska, J. (2010). Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla "Zakładu produkcji paliwa odnawialnego z biomasy roślinnej" w Równem 85A, Kopex-Eko Sp. z o.o. 40-172 Katowice, ul. Grabowa 1. Baj-Eko. Głubczyce.
 5. Jakubowska, J.(2011). Analiza procesu peletowania biomasy z uwzględnieniem rodzaju materiału. Praca magisterska. Maszynopis Wrocław.
 6. Kowalczyk-Juśko, A. (2009). Uciążliwa, ale bardzo atrakcyjna. Agroenergetyka, 4, 17-20.
 7. Niedziółka, I. (2010). Możliwości wykorzystania biomasy roślinnej do produkcji brykietów i peletów. Wieś Jutra. 8/9 (145/146).
 8. Szlachta, J. (2006). Zasoby biomasy, zapotrzebowanie na biomasę energetyki zawodowej, transportu oraz perspektywy przysPLNego lokalnego rynku energii odnawialnej. V Dni Oszczędzania Energii, Wrocław 14-17 listopada 2006 r.
 9. Szul, T. (2013). Ocena opłacalności produkcji peletów ze słomy. Technika Rolnicza, Ogrodnicza Leśna, 2, 17-19.
 10. Uasuf, A., Becker, G. (2011). Woods pellets production costs and energy consumption under different framework conditions in Northeast Argentina. Biomass and Bioenergy. 35. 1357-1366.
 11. http://www.portfel.pl/pl/ekologia/art2291Zuzycie_biomasy_w_Polsce.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu