BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Benedek Andrea (Károly Robert College, Hungary), Takács-György Katalin (Károly Robert College, Hungary)
Tytuł
A Study of the Factors Influencing the Environmental Consciousness of Consumers
Badanie czynników mających wpływ na świadomość środowiskową konsumentów
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 15-19, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Świadomość konsumenta, Strategia zakupów
Consumer behaviour, Consumer awareness, Purchasing strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Węgry
Hungary
Abstrakt
Świadomość konsumenta w widoczny sposób określała jego decyzje zakupowe. W 2010 r. przeprowadzono badania wśród węgierskich studentów, które obejmowały zachowania konsumentów traktujących środowisko w świadomy sposób i cechy demograficzne mające na nich wpływ. Decyzje konsumentów traktujących środowisko w świadomy sposób, mających na uwadze dobro innych, były wyraźnie uwarunkowane czynnikami, takimi jak okres życia, w którym się znajdują, status społeczny, status materialny, płeć i wykształcenie. (abstrakt oryginalny)

In recent years the intensified consumer-consciousness has clearly determined the decisions of the consumers. A primary research was carried out among students in Hungary in the spring of 2010, which focused on a special segment, the attitude of the environment-conscious consumers and the demographic features affecting them. The decisions of the environment-conscious consumers, who keep in mind the interest of others, are clearly determined by the factors such as which lifecycle they are in, social status, marital status, gender and qualifications. According to research result the female members (in relationship, with children and high qualifications) of the elder generation group are significantly more environment-conscious than those with other demographic features. The research also pointed out that from the environment-consciousness point of view not all the demographic features are influencing factors. The role of income and place of residence is not relevant from this point of view. However, the significance of the attitudes from the research point of view are very important as there is a medium, and positive correlation between the actual behaviour and attitudes. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alwitt L.E., Berger I.E. 1993: Understanding the Link Between Environmental Attitudes and Consumer Product Usage: Measuring the Moderating Role of Attitude Strength, Advances in Consumer Research, vol. 20, no. 1, p. 189-194.
 2. Berger I.E., Corbin R.M. 1992: Perceived Consumer Effectiveness and Faith in Others as Moderators of Environmentally Responsible Behaviors, Journal of Public Policy and Marketing, no. 11(2), p. 79-100.
 3. Corraliza J.A., Berenguer J. 2000: Environmental values, beliefs and actions, Environment and Behavior, no. 32, p. 832-848.
 4. Cottrell S.P. 2003: Influence of sociodemographics and environmental attitudes on general responsible environmental behavior among recreational boaters, Environment and Behavior no. 35, p. 347-375.
 5. Domina T., Koch K. 2002: Convenience and Frequency of Recycling. Implications for Including Textiles in Curbside Recycling Programs, Environment and Behavior, vol. 34, no. 2, p. 216-238.
 6. Dudás K. 2006: A környezettudatos vásárlói magatartás elemzése, Marketing & Menedzsment, 40. évfolyam, 2006/5-6. szám.
 7. Dudás K. 2011: Napjaink egyik jellemző trendje a tudatos fogyasztás elterjedése, Társadalomkutatás, vol. 29, no. 3, p. 315-334.
 8. Hines J.M., Hungerford H.R., Tomera A.N. 1986/1987: Analysis and synthesis of research on responsible environmental behavior: A meta-analysis, Journal of Environmental Education, no. 18(2), p. 1-8.
 9. Majláth M. 2009: A környezetbarát terméktulajdonság fontossága a fogyasztói döntésekben. Egy empírikus kutatás eredményei, Vezetéstudomány XXXX. évf. 2. szám, p. 44-56.
 10. Moon W., Florkowski W. J., Brückner B., Schonhof I. 2002: Willingness to Pay for Environmental Practices: Implications for Eco-Labeling, Land Economics, vol. 78, no. 1, p. 88-120.
 11. Olli E., Grendstad G., Wollebaek D. 2001: Correlates of Environmental Behaviors. Bringing Back Social Context, Environment and Behavior, vol. 33, no. 2, p. 181-208.
 12. Ottman J.A. 1998: Green Marketing: Opportunity for Innovation, online Edition http://www.greenmarketing.com/Green_Marketing_Book/Green_Marketing_Book.html, accessed 03.09.2011.
 13. Schultz P.W., Zelezny L., Dalrymple N.J. 2000: A Multinational Perspective on the Relation Between Judeo-Christian Religious Beliefs and Attitudes of Environmental Concern, Environment and Behavior, vol. 32, no. 4, p. 576-591.
 14. Szakály Z. 2008: Trendek és tendenciák a funkcionális élelmiszerek piacán. Mit vár el a hazai fogyasztó? The Hungarian Journal of Food, Nutrition and Marketing, V. évf. 2-3. p. 3-11.
 15. Szente V. 2004: Organikus élelmiszerek fogyasztási és vásárlási szokásainak vizsgálata Magyarországon. Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing, 1. évfolyam, 1-2, p. 101-105.
 16. Székely M. 2003: Az etikus fogyasztás: Mit tehetünk egyes globális problémák említétse? In Hunyadi Gy.-Székely M szerk.: Gazdaságpszichológia. Budapest: Osiris Kiadó, p. 766-795.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu