BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Csegődi Tibor László (Szent István University, Gödöllő, Hungary)
Tytuł
Possible Ways of Utilizing the Energy Efficiency Potential of Rural Areas
Możliwe sposoby wykorzystywania potencjału wydajności energetycznej obszarów wiejskich
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 26-31, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Polityka energetyczna, Gospodarka energetyczna, Efektywność energetyczna, Zużycie energii
Rural areas, Energy policy, Energy economics, Energy efficiency, Energy consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Węgry
Hungary
Abstrakt
Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych wydzielanych przez szklarnie, zwiększenie wydajności energetycznej i wykorzystanie energii odnawialnej odgrywa ważną rolę w Europejskiej Polityce Energetycznej. Rozwój obszarów wiejskich powinien opierać się na wydajnym wykorzystaniu socjalnych, ekonomicznych i środowiskowych zasobów. Na Węgrzech samowystarczalność jest problemem również dla gospodarstw domowych oraz władz lokalnych, mimo że marnotrastwo energii jest powszechne. 29,4% wyprodukowanej energii końcowej jest zużywana przez sektor rezydencjalny, a 15,0% przez (lokalny) sektor rządowy. Paradoksalnie zwiększone inwestycje wynikające z aplikacji UE mają negatywny wpływ na pozycję finansową lokalnych rządów. Główną przyczyną niewypłacalności lokalnych rządów był brak środków na pokrycie inwestycji UE. W wielu przypadkach zabieg ten nie generuje dodatkowych zysków ani znacznej oszczędności wydatków. Ponadto, w 2010 r., w statystycznym węgierskim gospodarstwie domowym przeznaczono o 6,4% więcej środków na utrzymanie domu i energię (i o 6% mniej na produkty spożywcze i napoje bezalkoholowe) niż w 2000 r. Aby zmienić podejście ludzi do kwestii środowiskowych i energetycznych należy podjąć konkretne kroki. (abstrakt oryginalny)

Reducing greenhouse gas emissions, increasing energy efficiency and using more renewable energy play an important role in European Energy Policy. Rural development should rely on the efficient use of local socio - economic - environmental resources. In Hungary, energetic self-preservation is a problem for households and local governments, even though wasting energy and poverty are both characteristic of them. 29.4% of produced final energy is consumed by the residential sector, and 15% is consumed by the (local) governmental sector. Paradoxically, increased investment activity related to EU applications had a negative impact on the financial position of local governments. The main reason for this situation was a lack of local governments' own resources to cover the payment need of EU investments. In many cases this operation failed to result in additional own revenues and significant savings in expenditures. Furthermore, in 2010, an average Hungarian household spent 6.4% more money on home maintenance and household energy (and 6% less money on food and soft drinks) than in 2000. Various steps should be taken in order to change people's environmental or energetic approach and increase community awareness. In the results of this study, I expound three case studies to justify the mentioned facts and describe the steps needed to be taken. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A gazdasági folyamatok regionális különbségei Magyarországon 2010-ben (Regional differences in Economic Development in Hungary in 2010). 2010: Factbook, Central Statistical Office, Budapest, p. 75.
 2. Állami Számvevőszék (The National Audit Office). Összegzés a helyi önkormányzatok pénzügyi helyzetének és gazdálkodási rendszerének 2011. 2012: évi ellenőrzéseiről (Summary of 2011th Annual monitoring of Hungarian local government's financial position and the management system), Budapest, p. 127.
 3. Communication from the Commission to the European Council and the European Parliament an Energy Policy for Europe, Brussels, 10.1.2007 COM(2007) 1 final, p. 27.
 4. Domokos L. 2012: Kockázatok a működésben és növekvő eladósodás a magyarországi önkormányzatoknál (Operating risks and increasing indebtedness of Hungarian local governments), [In:] Pénzügyi szemle 57. évfolyam, 2 szám, Financial Review, vol. 57, no. 2, p. 165-173.
 5. Fábián Z. 2011: Önkormányzati energetika (Municipal Energetics), presentation from www.e-met.hu/index.php?action=show&id=2331, access 02.07.2012.
 6. Hunyor E. 2012: Az ÁSz támogatja az önkormányzati adósságkezelést (The National Audit Office supports debt settlement in municipalities), [In:] Magyar Hírlap, accessed 06.11.2012. (www.magyarhirlap.hu/gazdasag/az-asz-tamogatja-az-onkormanyzati-adossagrendezest, accessed 20.02.2013.
 7. Kovacsics I. 2003: Energiahatékonysági beruházások elokészítése önkormányzatoknál (Preparation of Energy Efficiency Investments in Local Governments), [In:] Energiagazdálkodás (Energy Management) 2003/6. www.energiamedia.hu/menu/enhat/enhat036.html, access 20.02.2013.
 8. Lányi A. 2012: Fenntarthatóság és közpolitika (Sustainability and Politics), [In:] Pánovics A. - Glied V. (ed.): ...cselekedj lokálisan! (... act locally!), University of Pécs, Pécs, p. 9-31.
 9. Lélegzet, XVII. évfolyam (Year), (Nr.) 250. szám, 2007. tavasza/spring. P. 14-18. A klímaparadoxon - interjú Antal Z. Lászlóval (The Climate Paradox - interview with Antal Z. László).
 10. Magyarország 2011 (Hungary 2011). 2011: Factbook, Central Statistical Office, Budapest, p. 180.
 11. Vas G. 2011: Az önkormányzatok pénzügyi helyzete - Az önkormányzati szektor eladósodása (The Economic Situation of Hungarian Municipalities), Pricewaterhouse Coopers, Budapest, p. 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu