BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyburt Agnieszka (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Sikorska-Wolak Izabella (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Sytuacja społeczno-ekonomiczna gmin wiejskich województwa lubelskiego
Socio-Economic Situation of Rural Communes of the Lubelskie Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 32-37, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Aktywizacja obszarów wiejskich, Sytuacja społeczno-ekonomiczna
Rural areas, Activation of rural areas, Social and economic conditions
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Celem badań była ocena sytuacji gmin wiejskich województwa lubelskiego wskazując jej istotne wyznaczniki. Akcesja i uczestnictwo w UE oraz próba dokonania zmian na terenach najsłabiej rozwiniętych społecznie i gospodarczo to proces zakrojony na wiele lat. Obecnie Polska, a w tym obszar województwa lubelskiego korzysta ze środków już drugiej perspektywy finansowej 2007-2013. (abstrakt oryginalny)

Socio-economic situation of rural communes of the lubelskie province shows that this region is classified as a problem area, and its difficult situation should determine to a comprehensive study on the direction and nature of the necessary changes.the changes taking place in this area are still characterized by low dynamic. The results of analysis indicate that in only a few selected areas (economic, social and infrastructural) the differences can be observed inside the communes, and a huge distance in relation to the more developed Polish regions. The difficult situation of this region should determined to a comprehensive study on the direction and nature of the necessary changes.It should be consider not only the effects but also sources of these problems. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl. dostęp styczeń 2012 r.
 2. Bański J. 2000: Rolnicze obszary rezerw produkcyjnych, Wieś i Rolnictwo, nr 2, s. 31-32.
 3. Bański J. 2008: Wiejskie obszary problemów demograficznych, [W:] Wybrane zagadnienia systemów informacji przestrzennej i obszarów problemowych rolnictwa w Polsce, Studia i Raporty, nr 12, Program Wieloletni 2005-2010, IUNG, Puławy, s. 93-102.
 4. Czapiewski K.Ł. 2006: Obszary rolnicze - obszarami sukcesu? [W:] B. Głębocki, E. Kasprzyk (red.), Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa - sukcesy i niepowodzenia, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, s. 21-36.
 5. Hoover E.M. 1962: Lokalizacja działalności gospodarczej, Wyd. PWN, Warszawa.
 6. Jelonek A. 1988: Obszary problemowe w zakresie zagrożeń demograficznych w Polsce, [W:] Problemy geografii i osadnictwa i ludności, seria Geografia, nr 42, UAM, Poznań, s. 67-77.
 7. Prognoza demograficzna ludności Polski na lata 2008-2035. 2009: GUS, Warszawa.
 8. Regiony Polski. 2011: GUS, Warszawa.
 9. Rosner A. (red.). 1999: Typologia wiejskich obszarów problemowych, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
 10. Rosner A. (red.). 2002: Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
 11. Rosner A. (red.). 2007: Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
 12. Secomski K. 1987: Teoria regionalnego rozwoju i planowania, PWE, Warszawa, s. 144.
 13. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95.
 14. Wesołowska M., Rodzoś J. 2012: Obraz wsi lubelskiej w świetle danych o zabudowie gospodarczej, [W:] K. Kurowska, M. Gwiaździńska-Goraj (red.), Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, t. XXIX, Wydawnictwo PANIG i PZ, Warszawa, s. 161-164.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu