BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerewko Georgij (Lwowski Narodowy Uniwersytet Agrarny w Dublanach, Ukraina; Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Tytuł
Współczesne formy integracyjne w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Ukrainy
The Modern Integrative Forms in Development of Ukraine's Agriculture and Rural Areas in Ukraine
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 38-42, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rozwój rolnictwa, Gospodarka żywnościowa
Rural areas, Rural development, Food economy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Przedstawiono aspekty rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej Ukrainy w kontekście jej przygotowań do wstąpienia do Unii Europejskiej. Scharakteryzowano współczesną gospodarkę żywnościową na Ukrainie oraz wybrane aspekty polityki państwowej w tej dziedzinie. Przedstawiono także możliwe kierunki dywersyfikacji przedsiębiorczości w regionach wiejskich w kontekście realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Podkreślono wagę procesu rozwoju agroholdingów jako nowej formy gospodarowania i ich rolę w historii rozwoju rolnictwa Ukrainy. Oceniono perspektywy integracji Ukrainy z UE i skutki tego procesu dla całej gospodarki żywnościowej kraju. (abstrakt oryginalny)

The main results of Ukraine's agriculture and the whole agriindustrial complex development problems investigation in the context of this country's preparation for possible becoming a member of European Union are presented in this article. The special attention is devoted to the general characteristic of Ukraine's modern agriindustrial complex, to some aspects of state policy in this branch, to possible directions of business diversification in rural areas in the context of the sustainable development of those areas conception realization, to the analysis of situation with genetic modification in Ukraine's agriculture and its perspectives, to the processes of agriculture dualization agroholdings development as the new forms of economical activity organization in agriindustrial complex as well as to its functioning economical, social and ecological efficiency, to individual households and its role in Ukraine's agriculture history in the period of its recovering as the independent state as well as of its food safety formation and its perspectives, to possible Ukraine's integration into European Union perspectives and possible consequences of such progress for agriculture and for the whole Ukrainian agriindustrial complex. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agriculture of Ukraine in 2011: Statistical yearbook. 2012: State Statistic Service of Ukraine, Kyjiv, s. 386.
 2. Czerewko G., Iwanicka G. 2003: Problemy ekonomicznego rozwoju obszarów wiejskich na Ukrainie, [W:] A. Czudec (red.), Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, T. 1, Rzeszów, UR, s. 42-49.
 3. Czerewko G. 2004: Konsekwencje integracji Polski z Unią Europejską dla agrobiznesu Ukrainy, Szanse i bariery rozwoju agrobiznesu po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Ropczyce, WSI-E, s. 45-58.
 4. Dankiewicz A. 2012: Organiacyjno-ekonomiczne zasady rozwoju agrochołdingów, Ekonomika APK, nr 1, s. 139-147.
 5. Dankiewicz A. 2011: Rozwój struktur integrowanych w rolnictwie, Instytut Agrarne Jekonomiki, Kyjiv, s. 350.
 6. Didus S. 2011: Agrochołdingi w Ukrainie: osobliwosci stanowienia i rozwoju, Ekonomika APK, nr 12, s. 96-101.
 7. Duda A. 2011: Fata morgana, Tydzień Ukraiński, nr 12(177), s. 38-40.
 8. Firlej K. 2000: Możliwości rozwoju przedsiębiorczości w polskim agrobiznesie, Rocz. Nauk. SERiA, t. II, z. 3, s. 74-78.
 9. Gronicki M. 2001: Znaczenie Polski dla Ukrainy: przykład dla naśladowania, państwo, które graniczy z Ukrainą, integrator? [W:] L. Hoffmann, F. Möllers (ed.), Ukraine on the road to Europe, A Springer-Verlag Company "Physica-Verlag", Heidelberg-Berlin-New York, s. 39-46.
 10. Hałas W. 2013: W ramionach budżetu 2013, The Ukrainian Farmer, nr 1, s. 30-32.
 11. Martyn A. 2010: Obrona konkurencji ekonomicznej w wykorzystaniu ziemi w rolnictwie: przewagi i negatywy agrochołdingów, Zemłewporiadnyj Wisnyk, nr 8, s. 26-32.
 12. Suchorukowa O. 2013: Jabłka z rogami, pomidory z ogonami...: Genetycznie modyfikowane rośliny - bać się czy produkować? Ridne Seło, nr 7(032), s. 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu