BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżewski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Krajowe i unijne finansowanie wydatków w budżecie rolnym Polski w 2013 roku - udziały i proporcje
National and the European Union Financing of Spending in the Polish Agricultural Budget in 2013. Share and Proportion
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 43-47, rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Budżet państwa, Finansowanie rolnictwa, Wspólna Polityka Rolna
State budget, Agricultural finance, Common Agricultural Policy (CAP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena udziałów i proporcji wydatków w budżecie rolnym Polski w 2013 r. Przedstawiono zmianę wydatków na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne oraz na sferę socjalną, czyli KRUS, w stosunku do 2012 r., a także lat wcześniejszych. Przeanalizowano również wydatki przekazywane z budżetu krajowego oraz środków europejskich, a także pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Budżet rolny na 2013 r. jest budżetem dobrym dla rolnictwa, wsi i obszarów wiejskich w Polsce. W części finansowanej ze środków krajowych jest oszczędny, aczkolwiek bardziej zrównoważony niż ten z 2012 r. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article was to assess the proportion and shares of expenditure in the Polish agricultural budget in 2013. One shows the change in spending on agriculture, rural development and agricultural markets, and the social sphere (the ASIF) in 2013 compared to the previous year. Also was analyzed the spending from the national budget and the budget of the European funds and loan funds from the Bank of National Economy. Agricultural budget for 2013 is a good budget for agriculture and rural areas in Poland. In the part financed from national sources is sparing, but more balanced than that of 2012. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czyżewski A. 2003-2012: Opinie o projektach ustaw budżetowych na lata 2004-2013 w części dotyczącej Rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, Dział 0.10 cz. 32, 33, 35 oraz pozostałych częściach dotyczących rolnictwa, sporządzone dla Kancelarii Senatu, Biuro Informacji i Dokumentacji, Dział Informacji i Ekspertyz.
  2. Czyżewski A. 2013: Opinia o ustawie budżetowej na 2013 rok. Wieś Jutra, 1, s. 1.
  3. Czyżewski A., Matuszczak A. 2011: Krajowy i unijny budżet rolny dla Polski. Próba określenia proporcji, współzależności oraz efektów dla sektora rolnego, [W:] B. Wieliczko (red.), Ocena projekcji budżetowych UE dotyczących kolejnego okresu programowania w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej, Program Wieloletni 2011, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  4. Projekt ustawy budżetowej wraz z uzasadnieniem na 2013 rok. 2012: Ministerstwo Finansów, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu