BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisowska Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Potrzeby rodzin w fazie prokreacyjnej /z badań IGS/
Źródło
Biuletyn IGS / Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego, 1989, nr 1, s. 51-70, tab., biblior. 6 poz.
Słowa kluczowe
Macierzyństwo, Potrzeby człowieka, Prokreacja, Rodzina, Warunki życia ludności, Zaspokojenie potrzeb
Motherhood, Human needs, Procreation, Family, People's living conditions, Meet needs
Uwagi
rez.
Abstrakt
Prowadzone w Instytucie Gospodarstwa Społecznego badania pod wspólnym tytułem "Praca i macierzyństwo" młodych matek" przyczyniły się do rozpoznania warunków funkcjonowania rodzin w fazie prokreacyjnej oraz do rozpoznania podstawowych potrzeb takich rodzin. Z badań wynika, że faza prokreacyjna jest najtrudniejszym okresem w życiu rodziny. Rodziny będące w tej fazie są w największym stopniu narażone na nie zaspokojenie podstawowych potrzeb. Kryzys lat osiemdziesiątych wpływał niekorzystnie na warunki życia rodzin, w tym głównie rodzin z małymi dziećmi i w istotny sposób zakłócał proces zaspokajania potrzeb w takich rodzinach. Z roku na rok coraz trudniej było kupić potrzebne jedzenie i ubranie dla dzieci, coraz dłużej trzeba czekać na własne mieszkanie, postępująca deprecjacja pieniądza zubożała rodziny, tym bardziej, że matki pracujące przeważnie decydowały się na przerwanie pracy i skorzystanie z urlopu wychowawczego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Lisowska E., Potrzeby i ich zaspokojenie w rodzinach z małymi dziećmi, (w:) Studia nad pracą zawodową kobiet w okresie czynnego macierzyństwa , masz.pow., IGS-SGPiS, Warszawa 1986.
  2. Lisowska E., Potrzeby rodzin w początkowych fazach rozwojowych a polityka społeczna. Rozprawa doktorska, SGPiS, Warszawa 1986.
  3. Lisowska E., Warunki funkcjonowania rodzin w fazie prokreacyjnej i wynikające stąd potrzeby, "Biuletyn IGS" 1986, nr 1.
  4. Małek E., Materialne warunki realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej w młodych rodzinach, "Biuletyn IGS" 1983, nr 2.
  5. "Wiadomości Statystyczne" 1988, nr 8.
  6. "Wiadomości Statystyczne" 1989, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-791X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu