BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Deluga Włodzimierz (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Rozwój rynku nieruchomości rolnych w Polsce
The Development of Agricultural Real Estate Market in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 55-62, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Grunty rolne
Real estate market, Arable land
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)
Agricultural Property Agency (APA)
Kraj/Region
Gmina Ryczywół
Abstrakt
Celem badań było określenie specyfiki rynku gruntów rolnych w Polsce oraz charakterystyka głównych determinantów podejmowania decyzji inwestycyjnych na tym rynku na przykładzie gminy Ryczywół w województwie wielkopolskim. Scharakteryzowano podstawowe pojęcia i zjawiska związane z funkcjonowaniem rynku nieruchomości. Specyfikę rynku ziemi rolniczej przedstawiono z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych, sytuacji ekonomicznej i uwarunkowań społecznych. Jednocześnie ukazano problemy związane z rozwojem rynku nieruchomości rolnych wraz z propozycjami jego doskonalenia. Rozważany problem wsparto badaniami sondażowymi, wywiadem, obserwacją, analizą literatury przedmiotu i wybranych aktów prawnych. (abstrakt oryginalny)

This paper focuses on the problems of development of the agricultural land in Poland with an example of experience of Ryczywol community. There are explained the basic concepts and phenomena related to the functioning of the real estate market. The specificity of the agricultural land market is shown with consideration of current law, economic and social conditions. At the same time the problems associated with the development of agricultural real estate market along with suggestions to improve it were shown. The issue was illustrated by population surveys, interview, observation, analysis of the literature and selected of legal acts. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bryx M. 2009: Podstawy zarządzania nieruchomościami, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa, s. 150.
 2. Cymerman R., Jesiotr G., Jesiotr M. 2008: Gospodarka nieruchomościami, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, s. 26, 52.
 3. Kucharska-Stasiak E. 2004: Nieruchomość a rynek, PWN, Warszawa, s. 47.
 4. Marks-Bielska R. 2001: Rynek ziemi rolniczej - uwarunkowania i tendencje rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, s. 6.
 5. Marks-Bielska R. 2010: Rynek ziemi rolniczej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, s. 142, 144, 149.
 6. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2012: GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_rolnictwa_2012.pdf, dostęp 21.07.2013.
 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Dz.U, nr 38, poz. 454.
 8. Sikorska A. 2009: Aktualne uwarunkowania obrotu ziemią rolniczą w Polsce, [W:] Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy, Nr 12, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 7.
 9. Szreder J., Walentynowicz P. 2013: Nowy sposób inwestowania na rynku nieruchomości rolnych w Polsce, XXI konferencja naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Wrocław, 27-29 maja 2013 r., www.tnn.org.pl.
 10. Urząd Gminy Ryczywół, Dane stan z 31.12.2010 r.
 11. Woś A. 1996: Agrobiznes. Mikroekonomika, Wydawnictwo Key Text, Warszawa, s. 55.
 12. www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/srednia-powierzchnia-gospodarstwa.html, dostęp 21.07.2013.
 13. www.arimr.gov.pl, http://www.anr.gov.pl, dostęp 21.07.2013.
 14. www.egospodarka.pl/art/galeria/80569,Ceny-ziemi-rolnej-w-I-kw-2012,1,39,1.html, dostęp 21.07.2013.
 15. www.farmer.pl/prawo/nieruchomosci/anr-rozdysponowalismy-3-mln-ha,45070.html, dostęp 21.07.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu