BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołąb Sylwia (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Aspiracje zawodowe młodzieży z obszarów wiejskich
Occupational Aspirations of Rural Youth
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 80-84, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rynek pracy, Młodzież, Motywacje zawodowe
Rural areas, Labour market, Youth, Career motivation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było rozpoznanie aspiracji zawodowych młodzieży z obszarów wiejskich w kontekście sytuacji na rynku pracy. Badania przeprowadzono wśród 68 studentów kierunku Ekonomia ostatniego roku studiów na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Sukces na rynku pracy determinowany jest wieloma czynnikami związanymi zarówno z samymi absolwentami, ich potencjalnymi pracodawcami, jak i ogólną sytuacją na rynku pracy. Istotne są także aspiracje zawodowe młodzieży oraz czynniki je determinujące. Trudna sytuacja materialna rodziny i dostęp do szkół wyższych może stanowić barierę w realizacji dążeń zawodowych, szczególnie osób z terenów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the research is to study vocational aspirations of rural youth in the context of labour market situation. The study was carried out among 68 students at the final year of the Faculty of Economics at the West Pomeranian University of Technology in Szczecin. A success in a labor-market is determined by many factors connected both with graduates, their prospective employers and the general situation in the labor-market. Career aspirations and the aspects determining them are also essential. The article presents the results of the research of career aspirations of youth from rural areas. Difficult financial situation of a family and access to higher education institutions as a likely barrier to the realisation of career aspirations, in particular among persons living in rural areas. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Janowski A. 1977: Aspiracje młodzieży szkół średnich, PWN, Warszawa, s. 13, 32.
 2. Kwieciński Z. 1975: Selekcje społeczne w szkolnictwie ponadpodstawowym, PAN, IRWiR, Warszawa.
 3. Lewowicki T. 1997: Aspiracje dzieci i młodzieży, PWN, Warszawa, s. 38.
 4. Niezgoda M. 1975: Społeczne determinanty wyboru zawodu, Ossolineum, Kraków, s. 7.
 5. Pilch T. 2007: Środowisko lokalne, [W:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Żak, Warszawa, s. 418.
 6. Porożyński H. 2004: Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży gimnazjalnej przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, Edukacja, nr 1, s. 45, 48.
 7. Sikorski W. 1999: Aspiracje młodzieży uczącej się i ich tło rozwojowe, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 8. Skorny Z. 1980: Aspiracje młodzieży oraz kierujące nimi prawidłowości, Wyd. Ossolineum, Wrocław, s. 36.
 9. Skórska A. 2004: Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, Wyd. WSB, Poznań, s. 143.
 10. Suszek K. 1987. Środowiskowe uwarunkowania procesu uspołecznienia studentów, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego.
 11. Szewczuk W. (red.). 1979: Słownik psychologiczny, Warszawa, s. 23.
 12. Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r. 2012: GUS, Warszawa, s. 31.
 13. Wielka Encyklopedia Powszechna PWN. 1962, Warszawa, s. 417.
 14. Ziejewski T., 2007: Nowy słownik interdyscyplinarny (Ekonomia - Edukacja - Zawód -Praca), WAR, Szczecin, s. 17.
 15. Ziejewski T., Gołąb S. 2009: Aspiracje i antycypacje zawodowe studentów ekonomii (w kierunku jakości kształcenia, [W:] M. Rocki (red.), Jakość kształcenia ekonomicznego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 149-160.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu