BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Idzik Marcin (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Determinants of Financial Exclusion in the Opinion of Consumers and Directors of Banks
Determinanty wykluczenia finansowego w opiniach konsumentów oraz dyrektorów banków
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 110-114, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Usługi bankowe, Bankowość detaliczna, Wykluczenie finansowe
Banking services, Retail banking, Financial exclusion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono percepcję czynników warunkujących korzystanie z usług banków w opinii konsumentów niekorzystających z usług banków oraz opinii dyrektorów placówek bankowych. Badania objęły próbę 1000 osób niekorzystających z banków oraz 200 dyrektorów placówek bankowych. Wśród bankowców przeważały brak nawyku i potrzeby oszczędzania, przyzwyczajenie do trzymania gotówki w domu, a także ukrywanie realnych dochodów i oszczędności. Zdaniem badanych konsumentów banki są mało dostępne i mają zbyt duże koszty obsługi, co przekłada się na brak zaufania do tych jednostek i w efekcie niekorzystanie z ich usług. Około połowę badanych, którzy nie korzystali z banków stanowili mieszkańcy obszarów wiejskich. Powody wykluczenia finansowego mieszkańców wsi oraz mieszkańców miast są jednak takie same. (abstrakt oryginalny)

This article presents the perception of factors determining the use of banking services in the opinion of consumers who do not use banking services and of directors of bank branches. Bankers emphasize a lack of habit or need to save money as well as the habit of stashing cash at home, hiding income and/or financial assets as factors preventing individuals from using banking services. In the opinion of consumers, what makes people wary and reluctant to use banking services is the fact that it is difficult to access banks and too expensive. As a result, certain individuals avoid banks. Half of the people who do not use banks are rural residents. The declared reasons for financial exclusion of rural residents and urban residents are the same. This study encompassed a sample of N=1000 people who did not use banks as well as N=200 bank branch directors. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Audyt bankowości Detalicznej, TNS Polska, 2012, vol. 3, 45-49.
 2. Anderloni L., Bayot B., Błędowski P., Iwanicz-Drozdowska M., Kempson E. 2008: Financial Services Provision And Prevention of Financial Exclusion, European Commission, Mmarch, p. 9-11.
 3. Bertrand M., Mullainathan S., Shafir E. 2006: Behavioural Economics and Marketing in Aid of Decision Making Among the Poor. Journal of Public Policy & Marketing, 25(1), p. 8-23.
 4. Checking out: Britain's free-banking model may be on the way out. 2006: The Economist, 23 November.
 5. Dixon M. 2006: Rethinking Financial Capability, Lessons from economic psychology and behavioural finance. Institute for Public Policy Research.
 6. Clark A., Forter A. 2005: Banking the unbanked: a snapshot. SAFE, Toynbee Hall.
 7. Financial Exclusion Review. Sustainable Development Select Committee, 20012: Spring.
 8. Financial Services Authority. 2007: Increasing financial inclusion: What the National Strategy for Financial Capability is doing to help.
 9. Gardner N. 2007: Promoting Financial Inclusion in Rural Areas, A report for the Commission for Rural Communities.
 10. Nieubankowieni. 2011: TNS Polska, p. 37-40.
 11. Mandell L. 2006: Financial Literacy: If It's so Important, Why isn't It Improving? Networks Financial Institute Policy Brief No. 2006-PB-08.
 12. Monitor Bankowy IX, 2012: ZBP, TNS Polska, p. 3-4.
 13. Monitor Bankowy XI, 2011: ZBP, TNS Polska, p. 6.
 14. Szarfenberg R. 2005: Od trzech elementarnych strategii badawczych do programu badań wykluczenia społecznego, [w:] L. Frąckiewicz (red.), Wykluczenie społeczne, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 15. Wykluczenie finansowe. Możliwości rozwiązań, 2009: Biuletyn Instytutu Stefczyka, Dodatek kwartalnika naukowego Pieniądze i Więź, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu