BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cholewa Michał (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Polityka śródziemnomorska Nicolasa Sarkozy'ego
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2011, t. 44, nr 3/4, s. 229-247, bibliogr. 69 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Polityka zagraniczna, Integracja regionalna, Międzynarodowe stosunki polityczne
Foreign policy, Regional integration, International political relations
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Francja, Region Morza Śródziemnego, Afryka Północna, Maroko, Algieria, Tunezja
France, Mediterranean Basin, North Africa, Morocco, Algeria, Tunisia
Sarkozy Nicolas
Abstrakt
Podczas kampanii prezydenckiej w 2007 r. Nicolas Sarkozy wyszedł z propozycją utworzenia Unii Śródziemnomorskiej (UŚ), która pod wpływem modyfikacji na forum Unii Europejskiej została przekształcona w Proces Barceloński: Unię na rzecz Regionu Morza Śródziemnego (URMŚ). Nowa unia miała służyć wzmocnieniu relacji Francji z państwami Afryki Północnej, ale wiele czynników spowodowało, że URMŚ jest, jak dotąd, inicjatywą nieudaną. Celem artykułu jest przedstawienie multilateralnego wymiaru polityki śródziemnomorskiej Francji pod rządami Nicolasa Sarkozy'ego. Oznacza to, że przedmiotem analizy są działania podejmowane przez Francję na poziomie Unii Europejskiej. Szczególną uwagę zwrócono na miejsce, jakie w polityce śródziemnomorskiej Francji zajmują państwa Maghrebu, będące przez wiele lat kolonią francuską. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Wordliczek, Unia dla Śródziemnomorza - oczekiwania i zagrożenia, "Politeja. Pismo WSMiP UJ" 2009, nr 12;
 2. C. Liauzu, Koniec europejskiego Śródziemnomorza, w: J. Carpentier, F. Lebrun (red.), Historia świata śródziemnomorskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 2003
 3. B. Wojna, Trudne początki Unii dla Morza Śródziemnego, "Sprawy Międzynarodowe" 2009, nr 1
 4. Protokół 45. posiedzenia Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, 28.9.2009, http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/protokol_ksng/protokol_ksng-45_posiedzenie.pdf, (20.12.2010).
 5. P. Dubaniowski, Maghreb, w: M. Żmigrodzki (red.), Encyklopedia politologii, t. 5:
 6. T. Łoś-Nowak (red.), Stosunki międzynarodowe, Zakamycze 2002
 7. H. Chérigui, La politique méditerranéenne de la France: entre diplomatie collective et leadership, Paris-Montréal 1997
 8. J.C. Izzo, T. Fabre, La Méditerranée française, Paris 2000.
 9. C. Wauthier, Quatre présidents et l'Afrique. De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand. Quarante ans de politique africaine, Paris 1995;
 10. S. Parzymies, Polityka śródziemnomorska państw Maghrebu, Warszawa 1980.
 11. Livre Blanc sur la Défense, Paris 1994
 12. Défense et Sécurité nationale. Le Livre Blanc, préface de Nicolas Sarkozy, Président de la République, Paris 2008, s. 43.
 13. Les deux otages français tués, Sarkozy dénonce «un acte barbare et lâche», www.france24.com/fr/20110108-deux-francais-enleves-niger-sont-morts-terrorisme-kidnapping-otages-aqmi-niamey (11.01.2011).
 14. Visite de M. Pierre Bérégovoy, Premier Ministre, au Maroc. Point de presse du Premier Ministre, Rabat, le 3 novembre 1992, s. 4-5, http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/util/documents/accede_document.php (10.12.2010).
 15. La France et l'Europe dans le monde. Livre blanc sur la politique étrangère et européenne de la France 2008-2020, Paris 2008
 16. A. Frémont, Les routes maritimes: nouvel enjeu des relations internationales?, "Revue internationale et stratégique" 2008, nr 1.
 17. Pour un partenariat renforcé avec le Maghreb: Discours du ministre des Affaires étrangères, M. Philippe Douste-Blazy, Paris, 20 mars 2007, http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exlphp/util/documents/accede_document.php (01.04.2010).
 18. J. Maliszewska-Nienartowicz, Europejska Polityka Sąsiedztwa: cele i instrumenty, "Sprawy Międzynarodowe" 2007, nr 3.
 19. K. Michałowska-Gorywoda, Polityka EWG wobec państw śródziemnomorskich, "Sprawy Międzynarodowe" 1974, nr 1;
 20. J. Zając, Polityka Unii Europejskiej w regionie śródziemnomorskim, Toruń 2004;
 21. J. Zając, Partnerstwo Eurośródziemnomorskie, Warszawa 2005;
 22. P. Borkowski, Partnerstwo Eurośródziemnomorskie, Warszawa 2005;
 23. P. Borkowski, Relacje eurośródziemnomorskie jako przykład stosunków Północ-Południe. Model czy wyjątek?, w: M.W. Solarz (red.), Północ wobec Południa, Południe wobec Północy, Warszawa 2005;
 24. K. Stachurska-Szczesiak, Program MEDA w polityce pomocy Unii Europejskiej państwom Maghrebu, Toruń 2007.
 25. A. Galek, K. Żukrowska, Competitivness of the EU Neighbours After the 2004/2007 EU Enlargement, w: K. Żukrowska (red.), Euro-Mediterranean Partnership, Warszawa 2009
 26. E. Tulmets, Przygotowanie prezydencji w UE: udział Czech w tworzeniu Partnerstwa Wschodniego, "Polski Przegląd Dyplomatyczny" 2009, nr 1
 27. A. Enhaili, Le Moyen-Orient dans la campagne présidentielle française des candidats Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal en 2007, "Journal d'étude des relations internationales au Moyen-Orient" 2008, nr 1.
 28. S. Parzymies, Polityka zagraniczna Nicolasa Sarkozy'ego, "Sprawy Międzynarodowe" 2007, nr 3,
 29. G. Claude, Du bon usage de l'Union pour la Méditerranée, "Politique internationale" 2008, nr 121
 30. Discours de Nicolas Sarkozy. Toulon - Mercredi 7 février 2007, www.philippesollers.fr/pdf/sarkozy_discours_toulon07.pdf (03.11.2010).
 31. A. Szeptycki, Problematyka międzynarodowa w kampanii wyborczej we Francji, "Polski Przegląd Dyplomatyczny" 2007, nr 3
 32. N. Bowen, France, Europe, and the Mediterranean in a Sarkozy Presidency, "Mediterranean Quarterly" 2007, nr 4
 33. R. Aliboni, Southern European Perspectives, w: R. Aliboni, A. Driss, T. Schumacher, A. Tovias (red.), Putting the Mediterranean Union in Perspective, "EuroMeSCo Paper" June 2008, www.euromesco.net/index.php?option=com_content&task=view&id=902&Itemid=48&lang=en (30.12.2010).
 34. P. Borkowski, Polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej, Warszawa 2009
 35. R. Muselier, J.-C. Guibal, Comment construire l'Union méditerranéenne?, Rapport d'information n° 449, Assemblée nationale, Les documents d'information, 5 décembre 2007
 36. Visite d'Etat au Royaume du Maroc. Discours du Président de la République, M. Nicolas Sarkozy, Tanger, 23 octobre 2007, s. 5-7, http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/util/documents/accede_document.php (04.11.2010).
 37. Appel de Rome pour l'Union pour la Méditerranée de la France, l'Italie et l'Espagne (20 décembre 2007), www.amba-france-it.org/spip.php?article2721 (15.12.2010).
 38. D. Schmid, Du Processus de Barcelone à l'Union pour la Méditerranée: changement de nom ou de fond?, "Questions internationales" 2009, nr 36.
 39. T. Fabre, Pour une Communauté méditerranéenne. Entre les temps de la colère, des illusions et de l'espoir..., "La pensée de midi" 2008, nr 4
 40. D. Bauchard, L'Union pour la Méditerranée: un défi européen, "Politique étrangère" 2008, nr 1
 41. M. Emerson, Making sense of Sarkozy's Union for the Mediterranean, "CEPS Policy Brief' (CEPS), March 2008, s. 2, www.ceps.be/ceps/download/1453 (06.10.2010).
 42. A. Driss, North-African Perspectives, w: R. Aliboni, A. Driss, T. Schumacher, A. Tovias (red.), Putting the Mediterranean Union in Perspective, "EuroMeSCo Paper", 2008
 43. A. Wójcik, Jakie doświadczenia ze współpracy w regionie Morza Śródziemnego mogą być przydatne w konstruowaniu Strategii dla regionu Morza Bałtyckiego?, w: Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego, "Biuletyn Analiz" (UKIE), sierpień 2008 r
 44. K. Mohsen-Finan, L'Union pour la Méditerranée: une ambition française de reconsidérer le Sud, "Europe Visions" (IFRI), grudzień 2008
 45. S. Castle, Sarkozy and Merkel Draft Agreement Detailing Role of Nations on EU's Southern Border, "International Herald Tribune", 12.03.2008, www.nytimes. com/2008/03/12/world/europe/12iht-union.4.11005907.html (01.09.2010).
 46. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Proces barceloński: Unia na rzecz Morza Śródziemnego, 20.05.2008, K0M(2008) 319 wersja ostateczna, s. 1-16, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=C0M:2008:0319:FIN:PL:PDF (05.06.2010).
 47. A. de Vasconcelos, Union pour la Méditerranée. Le potentiel de l'acquis de Barcelone, w: A. de Vasconcelos (red.), Rapport IES (Institut d'Etudes de Sécurité de l'UE), Condé-sur-Noireau, Novembre 2008.
 48. Conférence ministerielle «Processus de Barcelone: Union pour la Méditerranée». Conférence de presse conjointe du ministre des Affaires étrangères et européennes, M. Bernard Kouchner, et du ministre des Affaires étrangères de la République arabe d'Egypte, M. Ahmed Aboul Gheit. Propos de M. Kouchner, Marseille, 4 novembre 2008, s. 3, http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/util/documents/accede_document.php (01.11.2010).
 49. Union pour la Méditerranée. Réponse du ministre des Affaires étrangères et européennes, M. Bernard Kouchner, à une question d'actualité à l'Assemblée nationale, Paris 11 juin 2008, s. 1, http:// basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/util/documents/accede_document.php (04.10.2010).
 50. Déclaration commune du sommet de Paris pour la Méditerranée, Paris, 13 juillet 2008, s. 12-14, www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Decla_finale_UPM_130708.pdf (10.07.2010).
 51. A. Bensaâd, La Méditerranée occidentale à l'epreuve des mouvements migratoires, "Questions internationales" marzec-kwiecień 2009 r
 52. C. Wihtol de Wenden, L'espace migratoire méditerranéen et ses enjeux, "Les Cahiers de l'Orient" 2008, nr 91.
 53. B. Wojna, M. Gniazdowski (red.), Partnerstwo Wschodnie - raport otwarcia, "Raporty" (PISM), Warszawa 2009
 54. France-Egypte. Entretien du Président de la République Nicolas Sarkozy avec le Président de la République Arabe d'Egypte, Mohamed Hosni Moubarak. Communiqé de la Présidence de la République, Paris, 14 décembre 2009, s. 2, http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/util/documents/accede_document.php (06.04.2010).
 55. L'Union pour la Méditerranée, une opportunité pour renforcer la coopération entre les rives de la Méditerranée. Entretien avec Alain Le Roy. Propos recueillis par D. Billion et M. De Jerphanion, "La revue internationale et stratégique" 2008, nr 2, s. 14.
 56. Report du second sommet de l'Union pour la Méditerranée. Communiqué de la Présidence de la République, Paris 15 novembre 2010, s. 1, http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/util/documents/accede_document.php (12.12.2010).
 57. V. Peillon, Rapport sur l'Union pour la Méditerranée, Commission des affaires étrangères, Parlement européen, 3 mai 2010, s. 8, http://sudest.europarl.fr/ressource/static/files/PE439184v0200FR. pdf (06.12.2010).
 58. D. Schmid, La Turquie et l'Union pour la Méditerranée: un partenariat calculé, "Politique étrangère" 2008, nr 1
 59. G. Claude, La Turquie et l'Europe. L'histoire d'un «désamour», "Les Cahiers de l'Orient" 2008, nr 91
 60. Déplacement en République de Turquie. Entretien du secrétaire d'Etat chargé des affaires euro-péennes, M. Jean-Pierre Jouyet, avec le quotidien turc «Sabah», Ankara, 6 mai 2008, s. 1, http://basedoc. diplomatie.gouv.fr/exl-php/util/documents/accede_document.php (29.11.2010).
 61. D. Schmid, La Turquie et l'Union pour la Méditerranée: un partenariat calculé, "Politique étrangère" 2008, nr 1, s. 65.
 62. Audition du secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, Pierre Lellouche, devant la Commission chargée des Affaires européennes de l'Assemblée nationale, Paris, 16 septembre 2009, s. 3, http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/util/documents/accede_document.php (06.12.2010).
 63. A. Buccinati, Un Jordanien présélectionné pour le poste sécretaire général de l'UPM, "Radio France Internationale", 06.01.2010, www.rfi.fr/contenu/20100106-jordanien-preselectionne-le-poste-secretaire-general-upm (11.11.2010).
 64. Le prochain sommet de l'Union pour la Méditerranée reporté à novembre, www.lemonde.fr/europe/article/2010/05/20/le-prochain-sommet-de-l-union-pour-la-mediterranee-reporte-a-no- vembre_1360817_3214.html (14.12.2010).
 65. Le somment de l'Union pour la Méditerranée à nouveau repoussé, http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/11/15/le-sommet-de-l-union-pour-la-mediterranee-a-nouveau-repousse_1440323_3214.html (15.12.2010).
 66. Commission sur le financement du codéveloppement de la Méditerranée. Rapport au Président de la République. Commission présidée par M. Charles Milhaud, mai 2010, www.elysee.fr/president/root/ bank_objects/rapportfinal.pdf (14.12.2010).
 67. Union pour la Méditerranée : lancement du fonds d'investissement "INFRAMED", 26 mai 2010, http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/cadcgp.php?MODELE=PRESENTHTML&query=1 (07.11.2010).
 68. OECD - DAC, www.oecd.org/dataoecd/42/0M4284467.gif (29.12.2010).
 69. L. Slimani, Maroc. Le rêve européen, "Jeune Afrique" z 28 lutego-6 marca 2010 r., s. 44.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu