BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jałowiecki Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Gostkowski Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Pozycja rynkowa a stan zaawansowania rozwiązań informatycznych w polskim sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego
Market Power and it Solutions Advancement Level in Polish Agri-Food Processing Sector
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 121-125, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przetwórstwo rolno-spożywcze, Technologie teleinformatyczne, Systemy informatyczne, Logistyka
Agricultural and food processing, Information and communication technologies, Computer system, Logistics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań zależności pomiędzy pozycją rynkową przedsiębiorstwa a stopniem zaawansowania rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w polskich przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego. Zbadano również zależność pomiędzy stopniem wspomagania informatycznego działalności logistycznej a poziomem zaawansowania rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwie. Wyniki badań wykazały dodatnią korelację pomiędzy wielkością zatrudnienia w przedsiębiorstwach a stopniem zaawansowania stosowanych rozwiązań informatycznych. Stwierdzono również silną zależność pomiędzy stopniem wspomagania informatycznego w działalności logistycznej a poziomem zaawansowania rozwiązań informatycznych dla całej próby, a także w zależności od branży i wielkości przedsiębiorstwa. W badaniach wykorzystano wyniki ankiety przeprowadzonej w latach 2009-2011 wśród przedsiębiorstw polskiego sektora przetwórstwa rolno-spożywczego. (abstrakt oryginalny)

In this paper an attempt has been made to examine the correlation between the market position of the company on the one hand and the stage used solutions from other companies in the Polish food processing industry. In addition, the analysis was extended to examine the relationship between the degree of computer aided logistics activities and the level of advancement of IT solutions in the enterprise. It was found that with the increase in the number of employees in enterprises increased correlation between market power and the stage of solutions. It was also a strong correlation between the degree of support information in the logistics and the level of play solutions for the entire sample and depending on the sector or company size. The analysis uses the results of surveys carried out in 2009-2011 for the Polish sector of the food processing industry. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bhatt G.D., Grover V. 2005: Types of Information Technology Capabilities and Their Role in Competitive Advantage: An Empirical Study, Journal of Management Information Systems, nr 22(2), s. 253-277.
  2. Guilford J.P. 1964: Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa.
  3. Jałowiecki P. 2012: Informatyczne wspomaganie logistyki w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce, Logistyka, nr 6, s. 477-485.
  4. Jałowiecki P., Jałowiecka E. 2013: Ocena stopnia zaawansowania rozwiązań w zakresie zarządzania informacją w polskich przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego. Rocz. Nauk. SERiA, t. XV, z. 2, s. 106-111.
  5. Kall J. 2001: Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa.
  6. Piccoli G., Ives B. 2005: Review: it-dependent strategic initiatives and sustained competitive advantage: a review and synthesis of the literature, MIS Quarterly, nr 29(4), s. 747-776.
  7. Stoft S. 2002: Power System Economics: Designing Markets for Electricity, IEEE Press, s. 318.
  8. Understanding competition law Assessment of market power. 2004: Office of Fair Trading, s. 6.
  9. Wong K.Y. 2005: Critical success factors for implementing knowledge management in small and medium enterprises, Industrial Management & Data Systems, nr 105(3), s. 261-279.
  10. Ząbkowski T., Jałowiecki P. 2011: Rozwiązania informatyczne w logistyce małych i średnich przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego, Logistyka, nr 3, s. 62-65.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu