BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworska Monika (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Jakość kapitału ludzkiego obszarów wiejskich województwa małopolskiego
The Quality of Human Capital in Rural Areas of Malopolska
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 131-136, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Wielowymiarowa analiza porównawcza
Human capital, Multi-dimensional comparative analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Celem badań było określenie poziomu kapitału ludzkiego obszarów wiejskich województwa małopolskiego przy wykorzystaniu wybranych metod konstruowania mierników syntetycznych oraz porównanie otrzymanych rezultatów. W badaniach nad jakością kapitału ludzkiego, a zwłaszcza w przestrzennych analizach porównawczych pomocne jest stosowanie metod statystyki wielowymiarowej, pozwalające na wyznaczenie miary syntetycznej. Miary te zastępują liczny zbiór cech obiektu jedną zmienną zagregowaną. Takie podejście umożliwia ocenę badanego obiektu za pomocą jednej wartości, a także pozwala na porządkowanie analizowanych obiektów pod względem rozpatrywanego zjawiska. Wybrano dwie metody konstrukcji zmiennej syntetycznej i porównano otrzymane według nich wyniki. Przedmiot badań stanowi 122 gminy wiejskie województwa małopolskiego. Do konstrukcji syntetycznej miary infrastruktury przyjęto 8 zmiennych diagnostycznych opisujących jakość kapitału ludzkiego. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to estimate level of quality of human capital of rural in malopolskie province. For this purpose it was used multidimensional statistical analysis allowing to describe complex effect with help of one variable, so called value of synthetic variable (Hellwig's method, additive aggregation function). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hellwig Z. 1968: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, nr 4.
  2. Kukuła K. 1993: Próba waloryzacji województw ze względu na zagospodarowanie turystyczne oraz środowisko naturalne, Folia Turistica, nr 4.
  3. Kukuła K. 2000: Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu