BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karczmarczyk Izabela (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Tytuł
Formy organizacyjne przestępczości zorganizowanej w Polsce w świetle poglądów nauki i orzecznictwa
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2010, nr 1, s. 143-151
Słowa kluczowe
Przestępczość zorganizowana, Orzecznictwo sądu, Prawo karne
Organised crime, Judicial decision, Criminal Law
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są formy organizacyjne przestępczości zorganizowanej w Polsce w świetle poglądów nauki i orzecznictwa. Podejmując próbę zdefiniowania pojęć "zorganizowana grupa przestępcza" i "związek przestępczy", autorka przedstawia genezę tych terminów, wymienia ich cechy charakterystyczne oraz wskazuje różnice, jakie występują pomiędzy zorganizowaną grupą a związkiem przestępczym. Autorka wyraża przekonanie, że wobec braku definicji ustawowej oraz mnogości form występowania przestępczości zorganizowanej na świecie racjonalna wydaje się konieczność ujednolicenia terminologii bądź też zróżnicowania odpowiedzialności karnej związanej z uczestnictwem w zorganizowanej grupie albo związku przestępczym.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Bryła, Porozumienie, zorganizowana grupa, związek przestępczy jako formy organizacyjne przestępczości zorganizowanej, "Prokuratura i Prawo" 2000, nr 3, s. 36.
 2. Z. Ćwiąkalski, Wybrane problemy wymiaru kary za przestępczość zorganizowaną, "Prokuratura i Prawo" 2001, nr 12, s. 10.
 3. A. Gaberle, Przestępczość grupowa w Polsce jako zjawisko kryminologiczne i prawnokarne, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 1998, z. 1-2, s. 75.
 4. J. Kulesza, Glosa do wyroku SN z dnia 3 września 1998 r., V KKW 331/97.
 5. K. Kalita, Porozumienie przestępcze w polskim prawie karnym, "Nowe Prawo" 1983, nr 1, s. 125.
 6. M. Klepner, Pojęcie "zorganizowanej grupy" i "związku przestępczego" w świetle polskiego prawa i orzecznictwa, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2000, z. 2, s. 55.
 7. V. Konarska-Wrzosek, Prawnokarne środki walki z przestępczością zawodową i zorganizowaną przewidziane w kodeksie karnym," Prokuratura i Prawo" 2000, nr 3.
 8. A. Marek, Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1997, s. 664.
 9. A. Michalska-Warias, Przestępczość zorganizowana i prawonokarne formy jej przeciwdziałania, Lublin 2006, s. 268-269.
 10. J. Skała, Normatywne mechanizmy zwalczania przestępczości zorganizowanej w świetle przepisów kodeksu karnego, cz. II," Prokuratura i Prawo" 2004, nr 7-8, s. 58-59.
 11. C. Sońta, Zorganizowana grupa i związek przestępczy w polskim prawie karnym na tle teorii i orzecznictwa-zarys problematyki, cz. II; "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 1997, s. 18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu