BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Truksa Monika (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie), Machalski Łukasz
Tytuł
Przesłanki uznania przysporzenia ze środków publicznych za pomoc państwa
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2010, nr 1, s. 153-164
Słowa kluczowe
Środki publiczne, Pomoc państwowa, Pomoc publiczna państwa, Prawo podatkowe, Ordynacja podatkowa
Public funds, State aid, Public state aid, Tax regulations, The Tax Code
Abstrakt
Przedmiotem rozważań autora są przesłanki uznania przysporzenia ze środków publicznych za pomoc państwa. Wśród omówionych w artykule zagadnień znalazły się m.in.:
  • pomoc pochodząca od państwa lub ze środków państwowych (publicznych);
  • pomoc udzielana na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku;
  • pomoc selektywna, uprzywilejowująca niektóre przedsiębiorstwa lub towary;
  • pomoc zakłócająca konkurencję oraz wpływająca na wymianę handlową pomiędzy państwami UE;
  • udzielanie podatkowej pomocy państwa w Polsce w formie ulg w zapłacie zobowiązań podatkowych.
.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Dudzik, Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem, Zakamycze, Kraków 2002.
  2. P. Paradowski, Konkurencja, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, s. 324.
  3. Truksa M., Machalski Ł, Wybrane zagadnienia dotyczące podatkowej pomocy publicznej, Prawo pomocy publicznej, Nr 6(17) listopad 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu