BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podstawka Marian (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Gołasa Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Oszacowanie wielkości Tax Expenditures w polskim rolnictwie
Estimation of Tax Expenditures in Polish Agriculture
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 297-300, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Podatek rolny, Zwolnienia podatkowe, Dochody budżetowe
Agricultural tax, Tax exemption, Budget revenue
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule opisano koncepcje Tax Expenditures (TEs), utraconych wpływów do budżetu państwa wynikających z odstępstw z ogólnych form opodatkowania. Na podstawie danych FADN dokonana próby oszacowania TEs spowodowanych brakiem podatku dochodowego w działalności rolniczej. Obliczenia wskazują, iż TEs dla gospodarstw znajdujących się w polu obserwacji FADN w zależności od przyjętego wariantu wynoszą od 3.791 mld w 2008 roku do 9.152 mld w roku 2007. (abstrakt oryginalny)

The paper describes the concepts of Tax Expenditures (TSe), the lost revenue to the state budget resulting from differences from the general form of taxation. Basis of FADN data made attempts to estimate the TSe due to lock of income tax in the agricultural industry. Calculations show that the TSe for holdings in the FADN field of observation, depending on the adopted variant ranged from 3.791 zl billion in 2008 to 9,152 zl billion in 2007.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Burman L.E. 2003: Is the Tax Expenditures Concept Still Relevant? "National Tax Journal", vol. 56, Issue 3.
  2. Dziemianowicz R. 2007: Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa.
  3. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2004-2008: Ministerstwo Finansów, Departament podatków dochodowych, Warszawa.
  4. Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla polskiego FADN w 2008 roku. 2008: FADN, Warszawa.
  5. Polackova-Brixi H., Valenduc C.M.A., Zhicheng L. 2004: Tax expenditures, shedding light on government spending through the tax system: lessons from developed and transition economies. World Bank.
  6. Tax Expenditures: A review of the Issues and Country Policy 1984: Organization for Economic Co-operation and Development, Paris.
  7. Tax Expenditures in OECD countries 2010: OECD Publishing.
  8. Valdes A. 2008: Agricultural Support Policies in Transition Economies. World Bank Technical Paper no. 470/2000.
  9. Wasilewski M., Gruziel K. 2008: Podatek rolny a podatek dochodowy - konsekwencje zmian dla gospodarstw rolniczych, "Roczn. Nauk Roln.", seria G, t. 94, z. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu