BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puślecki Damian (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Rozważania nad swoistością i prawnym pojęciem wynalazku biotechnologicznego
The Consideration of Peculiarity and Legal Definition of the Biotechnological Invention
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 307-312, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Wynalazczość, Biotechnologia, Ochrona własności intelektualnej, Prawo własności intelektualnej, Ochrona patentowa
Invention, Biotechnology, Intellectual property protection, Intellectual property law, Patent protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Poruszono problemy prawnej ochrony wynalazków biotechnologicznych jako szczególnej kategorii wynalazków. Ukazana została swoistość wynalazków biotechnologicznych oraz przedstawiono szczególne aspekty ich ochrony w ramach udzielonego patentu. Zwrócono uwagę na poszczególne elementy definicji ustawowej, stanowiące przesłanki zdolności patentowej wynalazków biotechnologicznych w Urzędzie Patentowym. Opracowanie porusza praktyczne problemy związane z ochroną tej kategorii wynalazków w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper was to answer the question if the peculiarity of features of the biotechnological inventions and legal premises of patent abilities facilitate protection of this particular category of invention? Author presents the peculiarity of biotechnological invention and particular aspects of their protection within the given patent. The article provides a comparative analysis of the individual elements constituting the legal definition of the conditions suitable for patent ability of the biotechnological inventions in the Patent Office. Elaboration presents also practical problems related with protection of this category of invention in Poland. As a result of conducted considerations it should be concluded, that the legal regulations don't facilitate the creators a protection of biotechnological invention. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/44/WE z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych. OJ EC L 213/13.
 2. Nowińska E., Promińska U., du Vall M. 2009: Prawo własności przemysłowej. LexisNexis, Warszawa.
 3. Sieńczyło-Chlabicz J. (red.). 2009: Prawo własności przemysłowej. LexisNexis, Warszawa.
 4. Smycz M. Komentarz do Ustawy z dnia 6 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej. Lex, wyd. elektroniczne.
 5. Suchoń A. Domańska-Baer A. (red.). 2010: Ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia prawne. Wyd. UP Poznań.
 6. Szymanek T. 2008: Prawo własności przemysłowej. EWSPiA, Warszawa.
 7. Ustawa z dnia 6 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej. Dz.U. 108, poz. 945, tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117.
 8. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej. Dz.U. 2003 Nr 119, poz. 1117 z późn.
 9. Ustawa z 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin. Dz.U. 2003. Nr 137, poz.1300 z późn. zm.
 10. Witek R. 2006: Zdolność patentowa wynalazków biotechnologicznych. [w:] Patentowanie wynalazków biotechnologicznych (red. W. Kotarba). Warszawa.
 11. Żakowska-Henzler H. 2006: Wynalazek biotechnologiczny - przedmiot patentu. Wyd. Nauk. "Scholar", Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu