BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczak Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej w działalności małych oraz średnich przedsiębiorstw wiejskich z Warmii i Mazur
Use of Funds from European Union in the Activities of Small and Medium Rural Enterprises from Warmia and Mazury
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 313-317, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo rolne, Fundusze unijne
Small business, Agricultural enterprises, EU funds
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Warna, Mazury
Varna
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienia związane w wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej w działalności małych oraz średnich przedsiębiorstw wiejskich z Warmii i Mazur. Podjęte zostały zagadnienia dotyczące składania aplikacji przez badane firmy, przeznaczenia środków UE oraz głównych trudności przy ich pozyskiwaniu. Wykorzystano badania własne obejmujące lata 2005-2007. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wypełnienie tych wniosków dla przedsiębiorców wiejskich było zbyt trudne, a nie mieli oni odpowiedniego wsparcia ze strony instytucji lokalnych w tym zakresie oraz wystarczającej ilości środków finansowych na pozyskiwanie wiedzy w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

The paper presents issues related to the use of funds of the European Union for small and medium-sized enterprises in rural areas of Warmia and Mazury. Issues have been taken for application by the firms surveyed, use of EU funds and the main difficulties in obtaining them. Used their own studies covering the period 2005-2007. The analysis shows that the fulfillment of these proposals for rural entrepreneurs was too difficult and they had no adequate support from local institutions in this field and sufficient funds for the acquisition of knowledge in this field. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kłodziński M. 1999: Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa.
  2. Makarski S. 1999: Teoria i praktyka przedsiębiorczości w agrobiznesie. [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej na obszarach wiejskich w kontekście integracji z Unią Europejską. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
  3. Schumpeter J. 1960: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa.
  4. Sikorska-Wolak I. 2008: Wieloaspektowość przedsiębiorczości i jej postrzeganie przez mieszkańców wsi. [w:] Doradztwo w działalności przedsiębiorczej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu