BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosiński Rafał (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Obciążenia składkami ubezpieczeń społecznych działalności rolniczej w Polsce
Burden of Social Security Contributions of Agricultural Activities in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 318-322, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
System ubezpieczeń społecznych, Ubezpieczenia społeczne, Ubezpieczenia rolnicze, Składki ubezpieczeniowe
Social insurance system, Social insurance, Agriculture insurance, Insurance premium
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
System ubezpieczeń społecznych rolników został wyodrębniony z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych i funkcjonuje na odrębnych zasadach. Biorąc pod uwagę wielkość obciążeń składkami ubezpieczeń społecznych można zauważyć znaczne uprzywilejowanie działalności rolniczej w Polsce w stosunku do działalności gospodarczej. Ostatnie zmiany w systemie emerytalnym rolników należy z jednej strony ocenić pozytywnie, lecz z drugiej jako niewystarczające. Włączenie działalności rolniczej do wspólnego systemu ubezpieczeń społecznych mogłoby przyczynić się do urealnienia składki i większej sprawiedliwości gospodarowania w ramach sektorów gospodarki narodowej. (abstrakt oryginalny)

The social insurance system for farmers has been separated from the general social security system and functions on different principles. Considering the size of the burden of social security contributions, it can be seen a significant preference agricultural activities in Poland in compared to economic activity. Recent changes in the pension system for farmers on the one hand be positively evaluated, but on the other as insufficient. The inclusion of agricultural activities to a common social security system could contribute to a realer contributions and greater justice in the management of the sectors of national economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dębniewska M., Tkaczuk M. 1997: Finanse przedsiębiorstw rolniczych. ART, Olsztyn, 107.
  2. Rosiński R. 2010: Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań. Difin, Warszawa, 62.
  3. Sobiech J., Denek E., Wierzbicki J., Wolniak J. 1997: Finanse publiczne. PWN, Warszawa, 120.
  4. Ustawa z 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej. Dz.U. z 1997, Nr 159, poz. 1548, z późn. zm., art. 31.
  5. www.gus.pl, 2011.
  6. www.krus.gov.pl, 2011.
  7. www.zus.pl, 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu