BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Runowski Henryk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zmienność dochodów gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej i jej przyczyny
Variability of Incomes of Agricultural Farms in the EU and Its Reasons
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 327-331, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Dochody gospodarstw domowych, Struktura dochodów i wydatków ludności wiejskiej
Arable farm, Household income, Structure of revenue and expenditure of the rural population
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę oceny skali zmienności dochodów rodzinnych gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej i jej przyczyn. Wykorzystano w tym celu dane FADN dla poszczególnych krajów w dłuższym okresie. Wykazano, że współczynnik zmienności dochodów gospodarstw rolnych był większy od współczynników zmienności wielkości ekonomicznych kreujących, m.in. wartości produkcji, wartości zużycia pośredniego i koszty czynników zewnętrznych. (abstrakt oryginalny)

The paper is an attempt to assess the variability of incomes of family agricultural farms in the European Union countries. It aims also to identify the reasons of such variability. For the analysis there were used FADN data collected for long period. Based on conducted researches the author argues that the index of variability of incomes of agricultural farms was higher than individual economic indexes that influence variability, a. a. value of production, indirect use, or costs of external means. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza zmienności dochodów gospodarstw rolnych w oparciu o dane FADN. Maszynopis.
  2. Developments In the income situation of the EU agricultural sector. 2010: European Commission, Brussels, December.
  3. Hergrenes A., Hill B., Linem G. 2001: Income instability among farm households - evidence from Norwey. Farm Management. "Journal of the Institute of Agricultural Management", 11(1), 37-48.
  4. Majewski E., Wąs A., Guba W., Dalton G. 2007: Oszacowanie ryzyka dochodów rolniczych w gospodarstwach mlecznych w Polsce na tle gospodarstw innych kierunków produkcji w warunkach różnych scenariuszy polityki rolnej. "Rocz. Nauk. Roln.", seria G, t. 93, z. 2, 98-106.
  5. Phimister E., Roberts D., Gilbert A. 2004: The Dynamics of Farm Incomes. "Journal of Agricultural Economics", t. 55, 2, 197-220.
  6. Samuelson P., Nordhaus W. 2004: Ekonomia. PWN. Warszawa.
  7. Vrolijk H., Bont K., Phimister E. 2006: Stabilność dochodów w rolnictwie holenderskim.
  8. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim FADN w 2009 r. Cz. I. Wyniki standardowe. 2010: IERiGZ, Warszawa, 32.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu