BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadowski Arkadiusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Korzystanie z państwowego i prywatnego doradztwa rolniczego przez beneficjentów unijnego wsparcia inwestycyjnego
Use the State and Private Agricultural Advisory by Beneficiaries of the EU Investment Support
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 337-341, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Doradztwo rolnicze, Ośrodki doradztwa rolniczego, Agrobiznes
Agricultural advisory, Agricultural advisory centers, Agrobusiness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano skalę korzystania z państwowego oraz prywatnego doradztwa rolniczego wśród beneficjentów unijnego wsparcia inwestycyjnego w ramach działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych". Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych określono, że około połowa rolników zamierza w najbliższym czasie korzystać z usług doradczych, z czego zdecydowana większość wybiera instytucje państwowe. Pozostałe gospodarstwa bądź nie korzystały z doradztwa bądź też po skorzystaniu ze wsparcia planowały rezygnację z tego typu usług. (abstrakt oryginalny)

Scale of use the state and private agricultural advisory by beneficiaries of the EU investment support was presented in this paper. Based on investigation was determined that about half of analysed farmers intend to use the agricultural advisory. More of them chose state institutions. The remaining farms didn't use agricultural advisory or resigned after investment co-financed by the EU founds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czubak W., Sadowski A. 2010: Rola doradztwa rolniczego we wdrażaniu mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. "Rocz. Nauk. Roln.", seria G, 97, 4, 36-44.
  2. Kujawiński W. 2002: Słownik metodyczny doradcy rolniczego. Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Oddział w Poznaniu.
  3. Sadowski A. 2010: Ocena możliwości opłaty pracy własnej w różnych typach gospodarstw rolnych w Polsce. Wieś i Rolnictwo, 2, 142-157.
  4. Szalczyk Z. 2008: Rozwój instytucjonalnego doradztwa rolniczego w Polsce. [w:] Z polskimi rolnikami ku nowoczesnej wsi. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu