BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sapa Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Państwa najsłabiej rozwinięte na globalnym rynku
Least Developed Countries on the Global Market
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 342-347, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Kraje najsłabiej rozwinięte, Kraje rozwijające się, Rynek globalny, Rolnictwo
Least developed countries, Developing countries, Global market, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono państwa najsłabiej rozwinięte (PNR) w kontekście preferencyjnego dostępu ich produktów rolno-żywnościowych do rynków krajów rozwiniętych. Zaprezentowano znaczenie sektora rolnego w gospodarkach PNR oraz miejsce produktów rolno-żywnościowych PNR na światowym rynku. Wskazano podejmowane przez społeczność międzynarodową działania mające na celu kreowanie i rozwój instrumentów ułatwiających eksport rolno-żywnościowy z PNR do krajów rozwiniętych. Dostępne rozwiązania nie przekładają się na osiąganie korzyści z uczestnictwa w globalnym rynku rolnym, co uwarunkowane jest zarówno charakterem samych zapisów, jak i wewnętrznymi problemami strukturalnymi. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the Least Developed Countries (LDCs) in the context of preferential market access for LDCs agri-food products to the markets of developed countries. The importance of the agricultural sector in the LDCs economies and the role of LDCs agricultural products on global market are presented. The author indicates the international community activities taken to create and develop instruments facilitating agri-food export from the LDCs to developed countries. Available solutions do not transfer into profit from participation in the global agricultural market that is determined both by nature of the implemented regulation as special constrains revealed in LDCs economies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Erosion of trade preferences in the post - Hong Kong framework: From "trade is better than aid' to "aid for trade". United Nation 2007a: United Nations Conference on Trade and Development, New York, Geneva, 2-7.
 2. Globalization, Agriculture and the Least Developed Countries, UNDP, FAO 2007: Issues Paper. United Nations Ministerial Conference of the Least Developed Countries. Making Globalization Work for the LDCs Istanbul, 9-11.2007, 2,5-6, 3-4.
 3. Hoekman B., Ng M., Olarreaga M. 2002: Eliminating Excessive Tariffs on Exports of Least Developed Countries, "The World Bank Economic Review", vol. 16, no. l, 1-8.
 4. Lamy P. 2010: Global trading system must deliver more to the least developed - Lamy in Istambul. Director-General WTO, www.wto.org, 10.05.2010.
 5. Main Recent Initiatives in Favour of Least Developed Countries in the Area of Preferential Market Access: Preliminary Impact Assessment, United Nations 2003: Trade and Development Board, TD/B/50/5, 7 August 2003.
 6. Making Globalization Work for the Least Developed Countries, UNDP 2007: Istanbul, 31, 16-41.
 7. Market Access for Products and Services of Export Interest to Least Developed Countries, World Trade Organization 2007: WT/COMTD/LDC/W/41, Sub-Committee on Least Developed Countries, 16 October, 35-37.
 8. The Global Partnership for Development at a Critical Juncture. United Nations 2010c: MDG Task Force Report 2010, 38.
 9. The Least Developed Countries Report 2010. Towards a New International Development Architecture for LDCs. United Nations 2010: United Nation Conference on Trade and Development, New York and Geneva, s. III-IV, 60-61,62.
 10. The Millennium Development Goals Report. United Nations 2010a: 68-70.
 11. The Millennium Development Goals Report. United Nations 2010b: Statistical Annex, 20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu