BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skorwider Jarosław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Miejsce agrobiznesu w strategiach rozwojowych samorządów Warmii i Mazur
Role of Agribusiness in the Development Strategies of Warmia and Mazury Self-Government Units
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 348-352, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Agrobiznes, Samorząd terytorialny, Strategia rozwoju rolnictwa, Rozwój obszarów wiejskich
Agrobusiness, Local government, Agricultural development strategy, Rural development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Warna, Mazury
Varna
Abstrakt
W krajach rozwiniętych w sektorze przetwórstwa żywności pracuje więcej ludzi niż przy samej produkcji rolnej. Rozwinięty agrobiznes umożliwia zmianę struktury zatrudnienia i poprawę warunków życia ludności wiejskiej. Polskie rolnictwo jest w dalszym ciągu mniej efektywne i mniej zintegrowane z rynkiem w stosunku do krajów Europy Zachodniej. Należy zatem zwrócić uwagę na to w jaki sposób władze lokalne i regionalne regionów peryferyjnych, takich jak Warmia i Mazury, zamierzają wykorzystać przestrzeń rolniczą, w celu wsparcia procesów rozwojowych na swoim terenie. (abstrakt oryginalny)

Traditional character of Polish agricultural causes that this sector generates less than a half of value of agricultural production. It is the reason why local and regional government of the periphery regions, like Warmia and Mazury, should plan more precisely how to use agricultural area and how to fasten local and regional development of the country area. In article it has been showed agribusiness is not the strategic aim of self government units in Warmia and Mazury region. There are used only indirect tools such as counseling, promotion of regional products and building of infrastructure. These tools are not enough to initiate the development of agribusiness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M. 2006: Koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju wobec wsi i rolnictwa. "Prace Naukowe Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW", 38, 11-25.
 2. Analiza uwarunkowań wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie powiatu olsztyńskiego ziemskiego z wykorzystaniem doświadczeń Portugalii (red. T.M. Laguna, I.M de Jesus). 2010: Wyd. UW-M, Olsztyn, 99-101.
 3. Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku (red. P. Jeżowski). 2007: Wyd. SGH, Warszawa, 24.
 4. Kapusta F. 2010: Agrobiznes. Difin, Warszawa, 48-57.
 5. Kata R., Zając D. 2006: Znaczenie lokalnych instytucji finansowych w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. "Prace Naukowe Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW", 39, 159-167.
 6. Kokoszka K. 2010: Ekonomiczne podstawy zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa. [w:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Czynniki rozwoju obszarów wiejskich (red. S. Sokołowska, A. Mijał). Wyd. UO, Opole, 102-108.
 7. Lechwar M. 2006: Ład instytucjonalny podstawą zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym. "Prace Naukowe Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW", 38, 71-81.
 8. Małysz J. 1995: Integracja pionowa a agrobiznes. [w:] Agrobiznes jako podstawa rozwoju gospodarczego regionu rolniczego (red. D. Niezgoda). Lublin, 39-47.
 9. Skorwider J. 2010: Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych jako przedmiot zainteresowania samorządów Warmii i Mazur. [w:] Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych (red. M. Jalinik). Wyd. PB, Białystok, 604-615.
 10. Terluin I. 2003: Differences in economic development in rural regions of advanced countries: an overview and critical analysis of theories. "Journal of Rural Studies," 19, 327-344.
 11. World Development Report 2008. 2009: Agriculture for Development. World Bank, 135.
 12. Woś A. 1996: Agrobiznes. Makroekonomia. Tom 1. Wyd. Key Text, Warszawa, 22-24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu