BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Spiak Jan (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Zmiany struktur podmiotów gospodarczych w agrobiznesie
Structural Changes of Business Entities in Agribusiness
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 358-362, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Agrobiznes, Podmioty gospodarcze, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Agrobusiness, Business entity, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było ustalenie zmian liczby podmiotów gospodarczych oraz form organizacyjno-prawnych firm działających w agrobiznesie. W oparciu o metodę analizy statystycznej dokonano oceny dynamiki zmian w latach 2005-2010 podmiotów gospodarczych działających w sekcji A na tle ogółu firm w gospodarce narodowej. Wyniki badań wykazały, że dynamika zmian liczby podmiotów w sekcji "Rolnictwo, łowiectwo i rybactwo" miała podobny charakter jak w całej gospodarce, a dominującymi formami działalności były mikroprzedsiębiorstwa prowadzone przez osoby fizyczne. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to determine changes in the number of business entities and the organizational and legal forms of companies operating in agribusiness. Based on the statistical analysis method, assessment of dynamics of changes in the years 2007-2009 of business entities in Section-A against the background of all the companies in the national economy has been made. The results showed that the dynamics of change in the number of entities in Section agriculture, hunting and fishing had a similar character to the whole economy, and the activities were the dominant micro-enterprises run by individuals. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Boratyńska K. 2010: Przyczyny bankructwa przedsiębiorstw agrobiznesu. "Rocz. Nauk. SERiAˮ, t. XII, z. 3, 28-32.
  2. Czternasty W., Czyżewski B. 2007: Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce. Teoria, analiza i tendencje. AE w Poznaniu, 232-242.
  3. Stachak S. 2006: Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Książka i wiedza, Warszawa, 168-173, 211-216.
  4. Zastępowski M. 2010: Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu kryzysu. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, 3(722), IOiZwP "ORGMASZ", Warszawa, 65-72.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu