BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juszczyk Sławomir (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Nowak Mirosława Marzena (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
Tytuł
Zatrudnienie w spółdzielniach mleczarskich jako element rozwoju regionu
Employment in Dairy Cooperatives as an Element of Regional Development
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 143-148, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Spółdzielczość mleczarska, Zatrudnienie, Rozwój regionalny
Cooperative creameries, Employment, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie stanu i kierunków zatrudnienia w spółdzielniach mleczarskich w latach 2004-2010 i ocena jego wpływu na rozwój regionalny i lokalny. Materiał do badań stanowiły informacje uzyskane z kwestionariusza ankiety. Stwierdzono, że spółdzielnie mleczarskie są liczącymi się w regionie ośrodkami przetwórstwa mleka ze względu na liczbę zatrudnionych osób. Dzięki czemu sprzyjają one prawidłowemu rozwojowi regionu, przez zapewnienie mieszkańcom pracy i dochodów pozwalających na godziwy poziom życia. (abstrakt oryginalny)

The paper presents changes of employment in dairy cooperatives in the years 2004-2010 and their influence on regional and local development. Information for the analysis were obtained from a questionnaire as well as direct interviews with cooperatives' presidents and members of the Executive Board.The conclusion is that dairy cooperatives are a considerate division of food processing in the region considering the number of employees, thanks to which they provide proper development of a region through creating employment and employing local work force. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowski B., Brzozowska J. 2004: Polska spółdzielczość wiejska na tle spółdzielczości europejskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1015, t. 1, s. 233-241.
 2. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z. 2007: Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CEDEWU.PL,Wydawnictwa Fachowe, Warszawa, 39, s. 70-82.
 3. Kawa M., Kata R. 2006: Spółdzielczość w rolnictwie i gospodarce żywnościowej w Polsce w aspekcie europejskich procesów integracyjnych, Problemy Rolnictwa Światowego, t. XV, s. 424-432.
 4. Kożuch A. 2009: Rola Jednostek Samorządu Terytorialnego i instytucji otoczenia agrobiznesu w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, Rocz. Nauk. SERiA. t. XI, z. 5, s. 172.
 5. Mierzwa D. 2010: Przedsiębiorstwo spółdzielcze tradycja i współczesność, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław, s. 16-18.
 6. Milewski R. 2002: Podstawy ekonomii, PWN, s. 532-538.
 7. Pasternak K. 2001: Wpływ zakładów przetwórstwa żywności na aktywizację środowisk lokalnych, Zesz. Nauk. Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie nr 380, Sesja Naukowa z. 81, s. 288-294.
 8. Rocznik statystyczny województw. 2005-2009. GUS, Warszawa.
 9. Strzelecki Z. 2008: Gospodarka regionalna i lokalna, PWN, Warszawa, s. 79-80.
 10. Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M. 2011: Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 52-57.
 11. Szybiga K. 2006: Regionalny aspekt gospodarki żywnościowej na przykładzie Dolnego Śląska, Acta Agraria Et Silvestria, series Agraria, vol. XLVI/1, seria ekonomiczna, s. 89-96.
 12. Zarys Strategii Rozwoju Regionalnego, Raport końcowy, Zespół zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce, Warszawa, lipiec, 1996, s. 41.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu