BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kałuża Halina (University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Poland), Ginter Agnieszka (University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Poland)
Tytuł
Information Needs of Entrepreneurs Operating Their Businesses
Potrzeby informacyjne przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 149-154, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Potrzeby informacyjne, Obszary wiejskie, Przedsiębiorca
Information needs, Rural areas, Entrepreneur
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Mazowsze
Mazowsze
Abstrakt
Celem badań było zidentyfikowanie najbardziej istotnych potrzeb informacyjnych dla przedsiębiorców z obszaru Mazowsza, w tym ze szczególnym uwzględnieniem z obszarów wiejskich. Przedsiębiorstwa lokalizowane na Mazowszu, w tym na obszarach wiejskich, mają różnorodne potrzeby informacyjne, ale niestety nie są one zaspokajane. Liczba badanych przedsiębiorstw na Mazowszu wynosiła 145, przy czym na obszarach wiejskich było ich 37. Najbardziej istotne potrzeby informacyjne, zarówno dla całej grupy respondentów, jak i dla firm z obszarów wiejskich, dotyczyły obowiązujących regulacji prawnych i zmian w prawie. Najważniejszym źródłem informacji dla badanych przedsiębiorstw z obszarów wiejskich były kontakty z klientami oraz media. Pisma branżowe oraz konferencje oraz sympozja naukowe stanowiły najmniej preferowane przez respondentów źródła informacji. Dla przedsiębiorców istotna jest zintegrowana oferta informacyjna, rozumiana jako podaż informacji o kompleksowym charakterze. Oferta taka powinna zapewniać przedsiębiorstwom efektywne gromadzenie danych, organizację ich przepływu i sprawny dostęp do danych, co niejednokrotnie może mieć wpływ na osiągnięcie sukcesu w biznesie. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to identify the most important information needs of entrepreneurs from Mazovia, with special focus on rural areas. Enterprises located in Mazovia, including rural areas, have reported various information needs, which unfortunately are not met. A total of 145 firms situated in the Mazovia region were surveyed, including 37 in rural areas. The information needs that were the most important for all respondents were connected with current legal regulations and changes to law. Contacts with clients and the media were their basic source of information. Trade magazines, scientific conferences and symposiums were the least preferred options of access to information. Entrepreneurs highly value integrated information offers defined as providing information in a complex manner. Such an offer should ensure effective data collection, organisation of transfer and good access, which may often determine the success of business operations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Filipiak B. 2006: Rola kadr sektora publicznego w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4, s. 86-98.
  2. Haltow P., Kulagowski S. 2003: Raport: Administracja publiczna w sieci 2002 - czy rzeczywiście bliżej obywatela? www.egov.pl, dostęp, 11.03.2013.
  3. Internet w polskich firmach. 2008: Raport International Data Group Poland S.A, September 2008, www.internetstats.pl/index.php/2008/11/d-link-technology-trend-internet-w-polskich-firmach, dostęp 8.03.2013.
  4. Kożuch B. 2002: Zachowania przedsiębiorcze małych firm, [W:] B. Piasecki (red.), Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 242.
  5. Rybiński T. 2005: Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie administracji publicznej, Zesz. Nauk. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania Przedsiębiorczości, nr 1, s. 91-98.
  6. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 r. 2009: Raport GUS, Warszawa.
  7. www.mrr.gov.pl, dostęp 5.03.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu