BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczyk-Kassyk Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Zachowania przedsiębiorcze mieszkańców wsi, cechy demograficzne i styl wychowania - wybrane wyniki badań
Entrepreneurial Behavior of Rural Residents, Demographic Characteristics and Parenting Style - Selected Results
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 5, s. 161-167, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Wieś, Socjologia wychowania, Cechy demograficzne, Przedsiębiorczość
Village, Sociology of education, Demographic characteristics, Entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono teoretyczną charakterystykę i wybrane wyniki badań własnych dotyczących stylu (typu) wychowania człowieka w kontekście cech demograficznych, co zawiera się w szerokim zagadnieniu oddziaływania środowiska wychowawczego na kształtowanie zachowań przedsiębiorczych mieszkańców wsi. Można stwierdzić, że percepcja zachowań rodziców może mieć istotne znaczenie w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych człowieka. Uznano, że wyniki badań z tego zakresu mogą stanowić asumpt do poszerzenia wiedzy na temat źródeł i uwarunkowań zachowań przedsiębiorczych, m.in. na terenach wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The study is the theoretical characteristics of the selected concepts and presents results of research on the style (type) of education in the context of human impact on the formation of the educational environment of entrepreneurial behavior villagers. It can be argued that the perception of parenting may be important in shaping the entrepreneurial mindset of man. Test results presented an impulse to improve knowledge about the sources and determinants of entrepreneurial behavior in the countryside. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boyd D., Bee H. 2005: Psychologia rozwoju człowieka, Wyd. Zysk i spółka, Poznań, s. 236-240.
 2. Hilgard E.R. 1967: Wprowadzenie do psychologii, PWN, Warszawa, s. 129.
 3. Kawula S., Brągiel J., Janke A. 1999: Pedagogika rodziny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 49.
 4. Kowalczyk-Kassyk A. 2010: Personal resources of micro entrepreneurs from western Pomeranian voivodeship as determinant of enterprising initiative-conception of organization and course of pilot study, [W:] E. Skawińska, M. Gajowiak (red.), Labour resources management and human capital, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, s. 27-39.
 5. Lisowska E. 2001: Przedsiębiorczość kobiet w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 6. Morozowicz K. 2008: Osobowościowa geneza i determinacja kształtowania się zachowań przedsiębiorczych, [W:] E. Skrzypek (red.), Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, Zakład Poligrafii UMCS w Lublinie, Lublin, t. II, s. 557-571.
 7. Niemczyński A. 2012: Przedsiębiorczość w perspektywie rozwoju człowieka, [W:] Z. Ratajczak (red.), Przedsiębiorczość źródła i uwarunkowania psychologiczne, Difin SA, Warszawa, s. 129-140.
 8. Ochmański M. 1993: Istota wychowania w rodzinie a zachowanie dziecka w przedszkolu, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Lublin, t. XV, s. 83.
 9. Piecuch T. 2009: Cechy przedsiębiorcy, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, nr 5, Warszawa.
 10. Piecuch T. 2010: Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 11. Sobiecki R. (red.). 2009: Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach, Siedleckie Centrum Edukacyjne, Siedlce, s. 21.
 12. Zioło Z., Rachwał T. (red.). 2005: Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne, Wyd. Mi Wa, Kraków, s. 5.
 13. Ratajczak Z. (red.). 2010: Przedsiębiorczość źródła i uwarunkowania psychologiczne, Difin SA, Warszawa, s. 7.
 14. Rembowski J. 1972: Więzi uczuciowe w rodzinie, WSiP, Warszawa, s. 83.
 15. Szymańska Z. 1969: Psychiatria wieku dziecięcego i młodzieńczego, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, s. 175-177.
 16. Świątkiewicz W. 1998: Rodzina jako wartość w tradycji kulturowej górnego śląska, [W:] W. Świątkiewicz (red.), Rodzina w województwie katowickim. Opracowania i raporty, Wyd. Instytutu Górnośląskiego, Katowice, s. 9, 10.
 17. Tyszka T. 2002: Psychologia ekonomiczna, [W:] J. Strelau (red.), Psychologia. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 351-378.
 18. Tyszka Z. 1976: Socjologia rodziny, PWN, Warszawa, s. 74.
 19. Ziemska M. 1969: Postawy rodzicielskie, Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 66-67.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu