BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Safin Krzysztof (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Pluta Jacek (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych. Analiza wstępnych wyników badań
Succession Strategies of Polish Family Enterprises. The analysis of Initial Research Results
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 7, cz. 1, s. 23-36, bibliogr. 6 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania
Słowa kluczowe
Sukcesja, Przedsiębiorstwo rodzinne, Wyniki badań, Przejęcie przedsiębiorstwa
Succession, Family-owned business, Research results, Corporate acquisitions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Badania1, których wstępne wyniki prezentuje niniejszy artykuł, miały na celu identyfikację modeli i uwarunkowań procesów sukcesyjnych polskich przedsiębiorstw rodzinnych oraz konsekwencji dla przedsiębiorstwa i rodziny. Zgromadzony materiał badawczy posłużył do weryfikacji kilku zasadniczych hipotez badawczych, które przyjęli autorzy. Ze względu za ograniczenia edytorskie w niniejszym artykule zostaną zaprezentowane wyniki weryfikacji kilku spośród nich. Hipotezy te zakładały - 1. brak jednego modelu sukcesji skutecznie zapewniającego ciągłość strategiczną przedsiębiorstwa (przy tym coraz częściej sukcesja wewnątrzrodzinna ustępuje miejsca sukcesji zewnętrznej). 2. Głownie wewnętrzny charakter podstawowych czynników determinujących wybór modelu sukcesji (przy czym związane są one przede wszystkim ze strukturą rodziny, jej wiekiem, liczebnością i charakterem oraz wykształceniem kluczowych osób), 3. sukcesje polskich przedsiębiorstw nie są elementem koncepcji strategicznych, lecz wynikiem działań doraźnych, inicjowanych pod wpływem czynników o charakterze naturalnym. (fragment tekstu)

Succession processes in the economic practice of Poland are a new phenomenon. The first phase of the processes has only just begun. The scientific research on this phenomenon is therefore at a relatively early stage with the identification of the phenomenon being not yet fully clear. The aim of the study, whose initial results are presented here, was not only to contribute to expanding the research and provide knowledge about succession models and the conditions for their selection, but also to provide a research tool that would allow for the continuation of this kind of studies where it is possible to compare results. It was recognized that the theoretical basis that would enable us to conduct the research with thus defined objectives was social exchange theory. Treating the succession process as an exchange process between interested parties provides us with new opportunities for explicating both the very process and the phenomenon of family enterprises in general. The studies were conducted within the framework of the research project "Succession Strategies of Polish Family Enterprises" funded by Polish National Science Centre (UMO-2011/03/B/HS/04116). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Benavides-Velasco C.A., Quintana-García C., Guzmán-Parra V.F. (2013), Trends in the family business research, "Small Business Economics", Volume 40, Issue 1.
  2. Final Report of the Expert Group Overview of family business relevant issues. European Commission Directorate-General for Enterprise and Industry, 2009; http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/family-business/index_en.htm#h2-3 (dostęp 24.03.2014).
  3. Kay R.; Suprinovič,O. (2013), Unternehmensnachfolgen in Deutschland 2014 bis 2018, in: Institut für Mittelstandsforschung Bonn (Hrsg.): Daten und Fakten Nr. 11, Bonn.
  4. Le Breton-Miller I., Miller D., Steier L.P. (2004), Toward an integrative model of effective FOB succession, "Entrepreneurship Theory and Practice", 28(4).
  5. Popczyk W. (2014), Kapitał społeczny w firmach rodzinnych. Nepotyzm a kapitał rodziny. Materiał w przygotowaniu do druku, Łódź.
  6. Simon H. (1999), Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu